Capturing and Developing Early Childhood Teachers’ Science Pedagogical Content Knowledge Through CoRes

Forfatter
Nilsson, P., & Elm, A.
Kilde
Journal of Science Teacher Education, 28(5), 406-424.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, på hvilke måder brugen af CoRe (Content Representations) kan hjælpe pædagoger med at planlægge og reflektere over deres naturfaglige undervisning (teaching) og udvikle deres fagdidaktiske viden (Pedagogical Content Knowledge, PCK). CoRe er et værktøj, som skaber detaljeret overblik over didaktiske overvejelser, man kan gøre brug af, når man underviser i naturfag.

Resultat

Resultaterne indikerer, at brugen af CoRe hjalp pædagogerne med at planlægge og fokusere på naturfagsindholdet i deres aktiviteter og undervisningspraksis, ligesom værktøjet hjalp til at etablere fundamentale idéer omkring det emne, som pædagogerne underviste i. Ifølge forskerne er pædagogernes refleksioner over deres aktiviteter og undervisningspraksis med til at skabe et fundament for deres pædagogiske viden. Derudover peger resultaterne på, at brugen af CoRe gav pædagogerne større selvtillid i forhold til, hvad de underviste i, hvorfor de underviste i det, og hvordan de underviste, idet CoRe var med til at skabe et tydeligere formål og fokus. Hertil fremhævede pædagogerne også, at deres deltagelse i kursets forskellige aktiviteter med henblik på faglig udvikling var med til at øge deres selvtillid, idet de fik større indsigt i naturfagets indhold. Endelig peger resultaterne på, at CoRe bidrog til, at pædagogerne blev mere opmærksomme på børnenes læreprocesser og interesser. Forskerne påpeger, at pædagogerne i forbindelse med den øgede selvtillid afprøvede nye fagdidaktiske tilgange med henblik på at imødekomme børnenes læringsbehov.

Design

Studiet baserer sig på en intervention i form af et kursus, som forskerne udarbejdede. Formålet med kurset var at udvikle pædagogers viden om naturfaglig undervisning med henblik på bedre at kunne stimulere børns interesse for naturfag. Kurset forløb over seks måneder, hvor forskerne afholdt møder med pædagogerne to gange om måneden. I alt 46 pædagoger deltog i kurset. På den første kursusdag blev pædagogerne introduceret til værktøjet CoRe, som havde til formål at udvikle pædagogernes fagdidaktiske viden ved hjælp af spørgsmål og refleksioner vedrørende naturfaglig undervisning. I løbet af de seks måneder skulle pædagogerne dokumentere, hvordan arbejdet med CoRe påvirkede deres fagdidaktiske viden. Datamaterialet bestod af 21 CoRe-skemaer og 27 reflekterende rapporter, som pædagogerne udarbejdede i grupper i løbet af kurset. Derudover dokumenterede pædagogerne også deres undervisningspraksis gennem fotografier, interview med børn og observationer med feltnoter. Disse dokumentationer har forskerne også brugt som datamateriale. Datamaterialet er transskriberet og analyseret ud fra en induktiv tilgang. En tredje forsker blev involveret under analyseprocessen for at give feedback på den analytiske proces.

Referencer

Nilsson, P., & Elm, A. (2017). Capturing and Developing Early Childhood Teachers’ Science Pedagogical Content Knowledge Through CoRes. Journal of Science Teacher Education, 28(5), 406-424.