Effective language and literacy instruction: Evaluating the importance of scripting and group size components

Forfatter
Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Justice, L. M., Dybdal, L., Piasta, S. B., Markussen-Brown, J., Kjærbek, L. & Hagish, E. F.
Kilde
Early Childhood Research Quarterly, 42(1st Quarter):256–269.
År
2018

Formål

Formålet med studiet var at identificere de komponenter i et tiltag til udvikling af sprog- og læsefærdigheder (LEAP), der havde den tydeligste sammenhæng med de ønskede resultater hos børnene. Formålet var at bidrage med viden, der er nødvendig for at udforme et program i stor skal for børns sproglige udvikling.

Forskningsspørgsmål:

  1. I hvilket omfang påvirker tre varianter af LEAP (med planlagte variationer i struktureringen af undervisningssessioner og gruppestørrelser) børns sprog- og læsefærdigheder sammenlignet med almindelig undervisning?
  2. I hvilket omfang er LEAP's betydning afhængig af børnenes baggrund, især sprogbaggrund og hjemmebaggrund (socioøkonomisk status).
  3. I hvilket omfang er deltagelse i interventionen forbundet med børnenes resultater inden for sproglige færdigheder og tidlige læsefærdigheder?
  4. I hvilket omfang implementerede pædagogerne de tre varianter af LEAP?

Resultat

Alle tre forsøgsbetingelser havde en positive indvirkning på resultater relateret til læsefærdighed, men LEAP- OPEN havde den største effekt på resultater relateret til sprog og tidlig læsefærdighed. Analyser af moderationseffekter viste ingen forskel for børn med forskellig socioøkonomisk status eller etnicitet. Der var dog en tydelig sammenhæng mellem, hvor meget børnene blev udsat for programmet og resultater knyttet til både sprog- og læsefærdigheder. Jo flere timers undervisningen de fik, desto mere positive var resultaterne. Denne effekt var større for ikke-danske børn end for danske børn. Studiet viste således, at sekvensen og omfanget af undervisningsoplægget er mere væsentlig end gruppestørrelse og foruddefinerede “manuskripter“ for undervisningen.

Design

Et sandsynlighedsudvalg af 5.436 danske børn i alderen 3-6 år fra 154 forskellige danske børnehaver deltog i en klyngerandomiseret vurdering af et undervisningsoplæg, der fokuserede på udvikling af sprog- og læsefærdigheder gennem 40 sessioner af 30 minutter to gange om ugen.

Studiet var udformet med henblik på at afprøve virkningerne af to specifikke komponenter af et systematisk, eksplicit tiltag i relation til sprog- og læsefærdighed. Disse komponenter var struktureringen af sessionerne og gruppestørrelsen.

Forsøgsbetingelserne LEAP-LARGE og LEAP-SMALL indebar, at pædagogerne gennemførte undervisningsoplægget med foruddefinerede “manuskripter“ for hele stuer eller mindre grupper. Forsøgsbetingelsen LEAP-OPEN indebar, at pædagogerne fulgte undervisningsoplægget, men fik lov til at bestemme indholdet af selve sessionerne (uden “manuskript“). Kontrolgrupperne gennemførte aktiviteter i børnehaven som normalt (uden tiltag).  

Referencer

Bleses, D., Højen, A., Dale, P. S., Justice, L. M., Dybdal, L., Piasta, S. B., Markussen-Brown, J., Kjærbek, L. & Hagish, E. F. (2018). “Effective language and literacy instruction: Evaluating the importance of scripting and group size components”. Early Childhood Research Quarterly, 42(1st Quarter):256–269.

Opdragsgiver

Socialstyrelsen, Danmark