Interaction processes as a mediating factor between children’s externalized behavior difficulties and engagement in preschool

Forfatter
Sjöman, M., Granlund, M., & Almqvist, L.
Kilde
Early Child Development and Care 186, 1649-1663.
År
2016
ISBN
27392535

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, om børns interaktion med kammerater og medarbejdere i dagtilbuddet påvirker forholdet mellem børnenes eksternaliserede adfærdsvanskeligheder og deres involvering i dagtilbuddet. Eksternaliserede adfærdsvanskeligheder (externalized behaviour difficulties) skal her forstås som hyperaktivitet og adfærdsproblemer (conduct problems) hos børn. Involvering (engagement) skal forstås som den tid, barnet bruger på at være socialt involveret med børn og voksne i en aktivitet.

Resultat

Resultaterne indikerer, at børn, der udviste hyperaktiv adfærd, også udviste ringe involvering i dagtilbuddet og blev mødt med mindre lydhørhed fra medarbejderne og mindre positiv interaktion med kammerater. Ifølge forfatterne er en mulig forklaring på dette, at social interaktion og involvering kræver, at barnet har en evne til at kunne selvregulere. Forfatterne mener, at interaktionen mellem et barn med hyperaktive træk og andre børn og medarbejdere i dagtilbuddet er påvirket af, hvordan barnet mødes. Forfatterne understreger, at det er vigtigt, at et barn med hyperaktive træk mødes på en måde, der understøtter barnet, så det kan indgå i en positiv social interaktion. Det understreges også, at resultaterne ikke viser, at hyperaktivitet direkte påvirker børns chancer for at blive involveret i dagtilbuddets aktiviteter, men at der er en indirekte sammenhæng mellem hyperaktivitet og involvering, som går gennem den sociale interaktion med medarbejdere og kammerater.

Design

I alt 663 børn (340 drenge og 323 piger) i alderen 18 til 71 måneder fra 81 dagtilbud i seks kommuner deltog. Studiet inkluderede både børn, der formelt havde brug for specialstøtte, og børn, som ikke havde. Dagtilbudsmedarbejdere udfyldte et spørgeskema, der primært fokuserede på børnenes involvering (child engagement) og adfærdsvanskeligheder (behaviour difficulties). Spørgeskemaet fokuserede også på børnenes sociale interaktion i dagtilbuddet, som indebar medarbejdernes lydhørhed over for barnet (teacher’s responsiveness) og kammeraternes involvering med barnet (peer interaction).

Referencer

Sjöman, M., Granlund, M., & Almqvist, L. (2016). Interaction processes as a mediating factor between children’s externalized behavior difficulties and engagement in preschool. Early Child Development and Care 186, 1649-1663.

Opdragsgiver

Uoplyst