Kultursensitiv omsorg i barnehagen

Forfatter
Zachrisen, B.
Kilde
Barn: Forskning om barn og barndom i Norden, 2017(2-3), 105-119.
År
2017

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan kultursensitiv omsorg kan komme til udtryk i dagtilbud, der er præget af etnisk mangfoldighed.

Resultat

Den ene observation indebærer et ’fortæller-fællesskab’, hvor børnene skal være fælles om at fortælle en historie. Temaet, som blev valgt til fælles-fortællingen, henviste til børnenes forskellige etniske baggrunde. Dette viser ifølge forskeren, at børnene bliver mødt både som enkeltindivider med forskellige erfaringer og præferencer og som vigtige medlemmer af et fællesskab. Den anden observation indebærer en samtale mellem tre børn med fælles modersmål og samme etniske baggrund og en pædagog. Under samtalen begyndte et af børnene at tale et andet sprog end norsk, og her insisterede pædagogen på, at barnet skulle tale norsk. Herefter valgte barnet at trække sig væk fra fællesskabet frem for at kommunikere på norsk. Forskeren finder, at barnets nonverbale udtryk og de ressourcer, børnene havde med hensyn til fælles modersmål, venskabsrelationer og etnisk baggrund, ikke blev tillagt megen betydning. Dette kan ifølge forskeren forhindre børn i at opleve kultursensitiv omsorg.

Ydermere beskriver forskeren, at børnenes forskellige positioner i fællesskabet, som beskrevet i ovennævnte eksempler, kan være et udtryk for, hvordan børn oplever mening i samspillet med pædagogerne samt pædagogernes handlinger som omsorg.

 

Design

Studiet tager udgangspunkt i tre måneders feltarbejde, hvor forskeren har observeret interaktioner mellem det pædagogiske personale og børn for at undersøge det pædagogiske personales kommunikation med børnene i relation til børnenes etniske baggrunde. Observationerne varede fra nogle få minutter til cirka en time. I alt 120 observationer blev nedskrevet. Det empiriske materiale stammer fra ét privat og ét kommunalt dagtilbud, hvor i alt 54 børn i alderen 2-6 år og 18 ansatte deltog. To observationer, som repræsenterer forskellige indfaldsvinkler til kultursensitiv omsorg inden for en dagtilbudskontekst, blev udvalgt til analysen. I analysen trækker forskerne på Pierre Bourdieus begreber kulturel kapital, social kapital og anerkendelse.

Referencer

Zachrisen, B. (2017). Kultursensitiv omsorg i barnehagen. Barn: Forskning om barn og barndom i Norden, 2017(2-3), 105-119.