Natur i danske daginstitutioner

Forfatter
Høyen, M.
Kilde
Dansk pædagogisk Tidsskrift, (1):76-87.
År
2019

Formål

Artiklen fokuserer på, hvordan læreplanstemaet "Natur og naturfænomener" er behandlet i nationale danske læreplaner, i centralt udarbejdet inspirationsmateriale til børnehaverne og i børnehavernes egne læreplaner. Forfatteren spørger, hvordan de forskellige aktører har beskrevet deres arbejde med læreplanstemaet, og hvilke forståelser af naturen de lægger til grund for arbejdet. Artiklen diskuterer også, hvor hensigtsmæssigt de forskellige læreplaners forståelse af naturen er i forhold til den oprindelige intention med temaet samt i forhold til de udfordringer, der er relateret til naturen, som vi står over for i dag.

Resultat

Selv om "naturen og naturfænomener" var et af i alt seks konkrete temaer i udarbejdelsen af den nationale læreplan for børnehaver, finder dokumentstudiet kun lidt diskussion af indholdet af dette tema i forarbejdet eller høringsmaterialet til læreplanen. I inspirationsmaterialet, der skulle hjælpe børnehaverne til at udarbejde lokale læreplaner, stod der ikke ret meget om naturtemaet. Materialet diskuterede ikke, hvilken forståelse af naturen man skulle lægge til grund, og der blev ikke givet nogen samlet forklaring på, hvorfor naturtemaet skulle ind i læreplanerne. Inspirationen bestod hovedsageligt af en række konkrete eksempler på aktiviteter, som børnehaverne kunne lave i naturen. Mange af de lokale læreplaner var også primært aktivitetsorienterede, og formen mål-metode (-evaluering) var udbredt. Forfatteren mener, at det kommer tydeligt frem, at de lokale læreplaner mangler begreber til at omtale naturen med. Hun understreger endvidere, at hvis arbejdet med natur i børnehaven skal være relevant i dag og i fremtiden, så skal en kulturforståelse af naturen (at mennesket altid har måttet eksistere i og med naturen) og en forståelse af naturens kompleksitet (at vi alle er en del af et større kredsløb) introduceres i læreplanerne.

Design

Forfatteren har lavet et dokumentstudie af nationale og lokale læreplaner. Analysen er udført i tre empiriske lag: 1) En beskrivelse af, hvordan argumentationen for natur har været fremført i læreplanens politiske skabelsesproces, 2) Hvordan naturtemaet er uddybet i det centralt givne inspirationsmateriale, der blev sendt ud til børnehaverne som en støtte for deres lokale arbejde med læreplaner og 3) En analyse af, hvordan temaet kommer til udtryk i 55 lokale læreplaner fra børnehaver fordelt på 8 danske kommuner.

Referencer

 Høyen, M. (2019). «Natur i danske daginstitutioner». Dansk pædagogisk Tidsskrift, (1):76-87.