“Preschool staff's view of emergent literacy approaches in Swedish preschools”.

Forfatter
Norling, M.
Kilde
Early Child Development and Care, 184(4), 571-588.
År
2014

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge pædagogisk personales (preschool staff) syn på og tilgange til arbejdet med tidlig læsning og skriftsprog (emergent literacy) i svenske daginstitutioner (preschools). Det overordnede forskningsspørgsmål lyder: Hvordan beskriver og forklarer pædagogisk personale de tilgange, de bruger i deres arbejde i et emergent literacy-miljø i daginstitutionen? Inden for emergent literacy forstås børns læringsprocesser med at læse og skrive som noget, der begynder med børnenes literacy-relaterede aktiviteter og deltagelse i sociale læringspraksisser.

Resultat

Studiets resultater viser grundlæggende, at det pædagogiske personale anvender både det, forfatteren betegner som udefra-og-ind-tilgange, og det, forfatteren betegner som indefra-og-ud-tilgange, i deres arbejde med emergent literacy. Det er udefra-og-ind-tilgange såsom leg og støttende kommunikation, der hyppigst anvendes. Af indefra-og-ud-tilgange er det især tidlig skrivning, hurtig betegnelse (rapid naming) og tekstmotivation, der anvendes. Studiet finder desuden, at det pædagogiske personale arbejder med en emergent literacy-tilgang (emergent literacy approach) generelt i det daglige pædagogiske arbejde og ikke kun i forbindelse med bestemte aktiviteter eller sammenhænge såsom eksempelvis samling (circle time).

Studiets analyser viser endvidere, at det pædagogiske personale anvender en sensitiv tilgang i forbindelse med alle aktiviteter i daginstitutionerne, for eksempel ved at lytte, give feedback, fremme legeaktiviteter og stimulere venskabsrelationer, som supplement til mere specifikke emergente læsefærdighedsstimulerende aktiviteter såsom fortælling, emergent læsning, støttende kommunikation, emergent skrivning, tekstmotivation (print motivation) og hurtige betegnelser (rapid naming). Resultaterne af denne undersøgelse og tidligere forskning tyder på, at leg og støttende kommunikation fremmer børns udvikling af tidlig læsning og forståelse af skriftsprog (emergent literacy).

Studiet peger endvidere på, at dele af det pædagogiske personale har udfordringer med nogle emergente literacy-aktiviteter, fx emergent skriftlighed og højtlæsning, og at de mangler viden om, hvordan de udfordrer børnene i forbindelse med sådanne aktiviteter.

Design

Studiets empiriske materiale består af 52 fokusgruppeinterview gennemført i 52 daginstitutioner i tre forskellige svenske byer. Deltagerne i undersøgelsen var pædagogisk personale (188 personer), som bestod af pædagoger (68%), assistenter (day-care attendants) (28%) og personer uden eller med anden uddannelse (4%). Fokusgruppeinterviewene er transskriberet og herefter analyseret ud fra en model inspireret af Whitehurst og Lonigans emergent literacy-model til at kategorisere og beskrive de tilgange, der hyppigst anvendes af det pædagogiske personale i deres arbejde med emergent literacy.

Referencer

Norling, M. (2014). “Preschool staff's view of emergent literacy approaches in Swedish preschools”. Early Child Development and Care, 184(4), 571-588.

Opdragsgiver

The Swedish Research Council