Response to early literacy instruction in the United States, Australia, and Scandinavia: A Behavioral-Genetic analysis.

Forfatter
Samuelsson, S.; Byrne, B.; Olson, R. K.; Hulslander, J.; Wadsworth, S.; Corley, R.; Willcutt, E. G.; DeFries, J. C.
Kilde
Learning and Individual Differences 18 (3) S. 289-295.
År
2008

Formål

Studiet har til formål at undersøge hvordan genetiske og miljømæssige faktorer påvirker de tidlige læse- og skrivefærdigheder hos tvillinger fra børnehaveklassen frem til afslutningen af 1. klasse. USA, Australien og de skandinaviske lande sammenlignes med henblik på at klarlægge eventuelle forskelle i læse- og skrivefærdigheder på tværs af landene.

Resultat

Resultaterne præsenteres i form af kommentarer til statistiske analyser. De statistiske resultater indikerer at mønstre af genetiske og miljømæssige påvirkninger varierer afhængigt af uddannelseskonteksten. Dog synes genetik i stigende omfang at kunne forklare de individuelle forskelle når intensiteten af den tidlige undervisning øges. De longitudinale analyser viser en kontinuitet i genetikken mellem børnehaveklasse og 1. klasse på tværs af lande hvad angår både læsning og skrivning.

Design

Studiet er en kohorteundersøgelse. Spørgeskemaer udfyldes af alle tvillingepar født i de deltagende lande. En database som består af tvillingernes individuelle data, benyttes i dataindsamlingen. Databasen opdateres løbende, da nybagte tvillingeforældre opfordres til at indsende data om deres nyfødte tvillinger til databasen.

Referencer

Samuelsson, S.; Byrne, B.; Olson, R.K.; Hulslander, J.; Wadsworth, S.; Corley, R.; Willcutt, E.G.; DeFries, J. C. (2008). Response to early literacy instruction in the United States, Australia, and Scandinavia: A Behavioral-Genetic analysis: Learning and Individual Differences 18 (3) S. 289-295.

Opdragsgiver

Undersøgelsen er tilvejebragt med støtte fra The Research Council of Norway, The Swedish Research Council, Riksbankens Jubileumsfond og The Knut and Alice Wallenberg Foundation,Stavanger University College, Australian Research Council og National Institutes of Health.