Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan.

Forfatter
Petersen, P.
Kilde
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier, Uppsala universitet.
År
2015

Formål

Inden for de seneste år er brugen af digitalt udstyr i svenske dagtilbud steget støt. Denne udvikling har medført en række ændrede vilkår for børns sociale og faglige handlingsrum, da brugen af digitalt udstyr fylder en stigende del af dagtilbuddenes hverdag. Med en særlig interesse for de multimodale adfærdsmuligheder og -betingelser, disse apparater tilbyder, undersøger studiet børns brug af digitale tablets i en svensk dagtilbudskontekst. I denne sammenhæng fokuserer studiet ligeledes på tablets som en ressource for kommunikation på minoritetssprog.

Resultat

På baggrund af studiets analyser konkluderer forskeren, at digitale tablets omfatter en række didaktiske potentialer, som antageligt kan understøtte børns fremtidige virke i et komplekst og omskifteligt samfund. Studiet finder, at børns adfærd – i aktiviteter med digitale tablets – er betinget af de handlingsrum, der skabes af deres jævnaldrende og den digitale planform. Her synes børns handlekraft især at blive aktiveret, når handlingsmulighederne udgøres af både visuelle, auditive og kropslige kommunikationssignaler. Dette kan eksemplificeres ved softwareprogrammet Skype, som netop udgør et multimodalt kommunikationsredskab, der kan fremme børns muligheder for samt evner til at kommunikere på minoritetssprog.

Design

Med afsæt i intentionen om at indsamle et multimodalt datamateriale (video-, lyd- og skærmoptagelser) benytter studiet, hvad forfatteren kalder en videoetnografisk tilgang, hvilket gør det muligt at fokusere på børns kropslige og kommunikative interaktioner med de digitale redskaber. Dette kan eksemplificeres ved kombinationen mellem video- og skærmoptagelser, som giver et simultant indblik i børnenes adfærd og de begivenheder, der foregår på tablettens skærm. Datamaterialet er indsamlet i to svenske kommuner, som begge deltog i større kommunale tablet-projekter under dataindsamlingen. I alt deltog 103 børn og 18 pædagoger i studiet.

Referencer

Petersen, P. (2015). Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan. Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Opdragsgiver

uoplyst