Preeschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice.

Forfatter
Masoumi, D.
Kilde
Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 5-17.
År
2015

Formål

Studiet søger at belyse de måder, hvorpå informations- og kommunikationsteknologier (IKT) anvendes og integreres i dagtilbud. Det er overvejende materielle teknologier, der udgør undersøgelsens forståelse af teknologier.

Resultat

Undersøgelsen peger på fem forskellige måder, hvorpå pædagoger anvender eller forholder sig til informations- og kommunikationsteknologier: (1) at berige og forandre eksisterende læreplaner og praksisser, (2) at forbedre børns sproglige færdigheder og indsnævre den sproglige afstand til immigranter, (3) at holde børn optaget, (4) at kommunikere og dokumentere dagtilbuds praksisser og hverdag, samt (5) at informations- og kommunikationsteknologier ikke er vigtige i dagtilbuds praksisser.

Design

Undersøgelsen bygger på 15 besøg i tre svenske dagtilbud (preschools) af 4-8 timers varighed over en periode på tre uger. Dagtilbuddene varierer med hensyn til pædagogisk retning, størrelse og ressourcer. Dataindsamlingen består af deltagende observationer af 4-5-årige børn, fotografier og seks ustrukturerede interviews med pædagoger (preschool teachers). Efterfølgende blev data analyseret i forhold til måder at handle på: (a) pædagogers handlinger, (b) nøgleinterventioner ved brugen af teknologi samt (c) teknologiforbedrende pædagogiske praksisser. Herudfra blev data genanalyseret og kodet med henblik på at generere kategorier, temaer og mønstre. Afslutningsvis blev data inddelt i fem tematiske kategorier.

Referencer

Masoumi, D. (2015). Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice. Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 5-17.

Opdragsgiver

uoplyst