Structural conditions for children’s play in kindergarten.

Forfatter
Martinsen, M.T.
Kilde
Nordic Early Childhood Education Research Journal 10(1), 1-18.
År
2015

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan organiseringen af børn, rum og materialer i daginstitutioner (kindergartens) fremmer eller hæmmer børns mulighed for leg.

Resultat

Forfatteren konkluderer, at daginstitutionens organisering skaber forskellige rammer for børns leg. Forfatterne inddeler daginstitutionerne i fire forskellige typer af organisering: (1) baseorganisering (base organized), (2) afdelingsopdelt (departmental), (3) ikke-afdelingsopdelt og (4) aldershomogen. I baseorganiserede daginstitutioner har hver børnegruppe sin egen faste base men deler ellers mange specialrum (special-interest room) med resten af institutionens børn. Forfatterne definerer ikke yderligere de forskellige typer organiseringer men finder, at størstedelen (knap 70 %) af daginstitutionerne var afdelingsopdelte. Endvidere viser studiet, at ingen organiseringstype var bedre end andre i forhold til at fremme børnenes mulighed for leg. Hver organiseringstype havde rammeforhold, der enten fremmede eller hæmmede børns mulighed for leg. I baseorganiserede daginstitutioner finder forfatterne, at mange m2 per barn kan fremme børns leg, og at følgende rammeforhold kan hæmme børns leg: (a) store børnegrupper, (b) få muligheder for at lege i små grupper, (c) afhængighed af voksne i forbindelse med at få adgang til specialrum såsom malerum, udklædningsrum osv. og (d) begrænset adgang til formningsmateriale. I afdelingsopdelte daginstitutioner finder forfatterne, at følgende rammeforhold kan fremme børns leg: (a) små børnegrupper, (b) god mulighed for leg i små børnegrupper og (c) god adgang til formningsmateriale. Følgende kan hæmme børns leg i afdelingsopdelte daginstitutioner: (a) afhængighed af voksne i forbindelse med at få adgang til specialrum og (b) mange børn per m2. I ikke-afdelingsopdelte daginstitutioner finder forfatterne, at (a) mange m2 per barn og (b) god adgang til de forskellige specialrum kan fremme børns leg, hvorimod (a) store børnegrupper og (b) få muligheder for at lege i små grupper kan hæmme børns leg. Endelig finder forfatterne, at følgende rammeforhold kan fremme børns leg i aldershomogene daginstitutioner: (a) små børnegrupper, (b) god mulighed for at lege i mindre grupper, (c) god adgang til forskellige rum og (d) god adgang til formningsmateriale. Derimod kan mange børn per m2 hæmme børns leg i ikke-aldershomogene daginstitutioner.

Design

Data består primært af besvarelser fra en spørgeskemaundersøgelse men involverer også interviews med 109 daglige ledere (head teachers). 127 daginstitutioner i fem norske kommuner deltog i spørgeskemaundersøgelsen, hvor den daglige leder og den pædagogiske leder (pedagogical leader) besvarede spørgeskemaet. Spørgeskemaet afdækkede seks områder: (1) strukturel karakteristik af daginstitutionen, (2) karakteristik af personalet, (3) udendørsområdet, (4) pædagogisk indhold og arbejdsmetode, (5) forældreinvolvering og (6) selvevaluering i forhold til daginstitutionens kvalitet og ledelse.

Referencer

Martinsen, M.T. (2015). Structural conditions for children’s play in kindergarten. Nordic Early Childhood Education Research Journal 10(1), 1-18.

Opdragsgiver

uoplyst