Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan.

Forfatter
Gillberg, C.
Kilde
Växjö: Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet.
År
2009

Formål

Afhandlingen undersøger overordnet dagtilbudspædagogers muligheder for at udvikle en kønsbevidst og ligestillet pædagogik i fællesskab. Herunder spørges der om hvordan dagtilbudspædagoger skaber rum for refleksion, vidensprocesser og handling, samt hvorledes feministisk aktionsforskningsmetodologi kan styrkes.

Resultat

Kollektive handlinger blev tilvejebragt i et fælles værdisystem for pædagoger, og meningsfuld, pædagogisk forandring til fordel for ligestilling kom til syne undervejs trods en del kommunal modstand. Organisatorisk forandring kan således godt opstå via praktisering af åben handlekraft, ligesom transformative vidensprocesser kan opnås så længe muligheden for deltagelse formidles og vinder genklang blandt deltagerne.

Design

Designet er prospektiv aktionsforskning hvor deltagerne er agenter for deres egen forandring. Metoderne afspejler behov der opstår undervejs i processerne, i lige så høj grad som de er udtryk for planlagte tilgange. Forskeren foretager et gruppeinterview med dagtilbudspersonale fra hver aldersafdeling på et dagtilbud i Sydsverige. Der afholdes møder omtrent hver måned i løbet af ligestillingsprojektet, alt imens enmandsinterview og telefonopkald udføres og breve og e-mails udveksles mellem forsker og deltagere. Endelig gennemføres enkelte observationer.

Referencer

Gillberg, C. (2009). Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan. Växjö: Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet.

Gillberg, C., & Lund, S. (2009). Kampen om utrymme för lärande på en arbetsplats som förskolan. In En bok om genus. Växjö: Växjö Universitet.

Opdragsgiver

Projektet blev støttet af Utbildingsdepartementet i Sverige og EU-midler det første år.