”En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger”.

Forfattere
Iversen, J.D.
Sabinsky, M.
Kilde
Søborg: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.
År
2011
ISBN
978-87-92158-98-7

Formål

Formålet med rapporten er at beskrive mad- og måltidskulturer i dagtilbud med forskellige madordninger ved at skabe forståelse af frokostmåltidets forløb. Undersøgelsen er koncentreret inden for hovedemner som stemningen, samværet og sanseligheden omkring frokostmåltidet, pædagogers selvforståede rolle i forbindelse med frokostmåltidets spisesituation samt læringen om børnenes maddannelse.

Resultat

Undersøgelsen indikerer, at mad- og måltidskulturer synes at have mest fordelagtige forudsætninger for at fungere i praksis i dagtilbud med internt produceret madordninger. Disse dagtilbud formår at integrere mad- og måltidskulturelle elementer som måltidspædagogikker før, under og efter frokostmåltidet, hvilket skaber positive stemninger og socialt samvær omkring måltidet. I dagtilbud, der har bevaret madpakkeordningen, har mad- og måltidskulturen gode forudsætninger for at fungere, når pædagogerne prioriterer mad- og måltidskulturen højt. Disse dagtilbud har imidlertid ikke samme grundlag for at skabe mad- og måltidskulturer som dagtilbud med internt produceret madordninger, eftersom madpakkerne ikke skaber samhørighed om måltidet, som når børnene får samme mad under frokostmåltidet. For dagtilbud med eksternt producerende madordninger har mad- og måltidskulturen ikke samme forudsætninger for at fungere, eftersom pædagogerne bruger mange ressourcer på praktiske opgaver i forbindelse med frokostmåltidet. Dette fjerner fokus fra mad- og måltidskulturen, som bliver nedprioriteret sammenlignet med dagtilbud med internt producerende madordninger.

Design

Undersøgelsen er blevet udført som et komparativt casestudie i ni dagtilbud, der er udvalgt således, at tre madordninger – internt produceret mad, leveret mad og madpakker – og tre geografiske områder – hovedstadsområdet, Sjælland og Jylland – er blevet kombineret på ni forskellige måder. Fokusgruppeinterviews med pædagoger og deltagende observationsstudier af frokostmåltidet i de ni dagtilbud er brugt til at indsamle data om mad- og måltidskulturer i dagtilbuddene. Materialet er indledningsvis blevet analyseret for det enkelte dagtilbud og efterfølgende på tværs af de ni dagtilbud.

Referencer

Iversen, J.D. & Sabinsky, M. (2011). ”En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger”. Søborg: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.

Opdragsgiver

Fødevareministeriet