Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. Baseline.

Forfatter
Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T. & Brandi
Kilde
VIDA-forskningsserien 2011:3
År
2011

Formål

Formålet med denne rapport, der er en del af VIDA-projektet (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud), er overordnet at undersøge effekter af en tidlig indsats i dagtilbud, der sigter mod at fremme udsatte børns trivsel, læring og udvikling gennem en inkluderende pædagogik. Da rapporterne blev publiceret, var interventionen endnu ikke foretaget, og de her rapporterede studiers resultater vedrører karakteristika ved de deltagende dagtilbud. Der fokuseres på at undersøge, om VIDA kan højne dagtilbudskvaliteten på måder, så deltagelsen i dagtilbud fremmer udsatte børns trivsel og læring.

Resultat

Studiet viser overordnet, at de dagtilbud, der deltager i interventionen, er ens vedrørende de undersøgte deltagerkarakteristika (pædagogiske faktorer, ledelse, organisatorisk læring og viden samt motivation for deltagelse i VIDA). Resultaterne viser, at 60 % af de adspurgte mener, at deres dagtilbud arbejder ud fra bestemte pædagogiske teorier. En åben og inddragende ledelsesform er den mest typiske ledelsesform i de deltagende dagtilbud. Projektets delundersøgelse af forældreinddragelsesformer viser, at størsteparten af dagtilbuddene afholder fælles arrangementer for alle forældre to til fem gange om året, og hovedparten af forældrearrangementerne er sociale aktiviteter uden et egentligt formuleret læringsmål.

Design

Et spørgeskema blev udsendt til 235 ledere og pædagogiske medarbejdere i dagtilbud for at undersøge deltagerkarakteristika vedrørende pædagogiske faktorer, ledelse, organisatorisk læring og viden samt motivation for deltagelse i VIDA. Børnenes kompetencer blev også målt gennem spørgeskemaer forud for interventionen, der foregår, ved at ledere og medarbejdere i dagtilbuddene tager på workshops, uddannes og modtager værktøjer til brug i praksis.

Referencer

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:3. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T. & Brandi, U. (2011).

”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:1”. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Jensen, B. Brandi, U. Kousholt, D. Berliner, P. Yung Andersen, T. Hellmund, G & Holm, A. (2011) "Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:1" København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Berliner, P. & Kousholt, D. (2012). Forældreinddragelse i VIDA. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M., Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 85-113).  IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

Brandi, U. & Jensen, B. (2012). Lederes beskrivelser af forandringsprocesser i det samlede dagtilbud - i et perspektiv om organisatorisk læring. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. I: VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 45-85). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

Berliner, P. & Kousholt, D. (2012). Forældreinvolvering i VIDA-projektet - follow up-undersøgelser. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Yung Andersen, T. (red): Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 4. Udviklingstendenser (s. 41-51). I: VIDA-forskningsserien 2012:2. IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-848-1.

Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner, Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T., Brandi, U. (2012). Knowledge-based efforts for socially disadvantaged
children in daycare – an inclusive ECEC program. VIDA Status Report 1. Design and Methods, VIDA-Research Series 2012:01, DPU, Aarhus University. Dafolo. ISBN 978-87-7281-687-6.

Jensen, B. (2012). Research into disadvantage: setting priorities, a case study of Denmark. International Alliance of Leading Education Institutes (IALEI):Educational Disadvantage, 12-14.

Jensen, B. (2009). A Nordic approach to Early Childhood Education (ECE) and socially endagered children. European Early Childhood Education Research Journal, 17(1), 7-21.

 

Jensen, B. (2012). Introduktion. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 15-25). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B. (2012). VIDA Midtvejsanalyser – en konklusion. I: Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berli-ner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M. Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (red.). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. Modelprogram - midtvejsanalyser. I: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01 (s. 123-133). IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Holm, A., Steiner Rasmussen, O., Stougaard, K., Kristoffersen, K., Nielsen, M., Rasmussen, M.K., Ravn, I., Friis-Hansen, M. (2012). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 3. Modelprogram - Midtvejsanalyser. I: VIDA-forskningsserien 2012:01, IUP, Aarhus Universitet. ISBN: 978-87-7281-722-4.

 

Jensen, B., Holm, A. & Bremberg, S. (2012): The Effect of an Inclusive ECEC-intervention Program on Child Strengths and Difficulties. Working Paper No 0009. CSER, Aarhus Universitet.

 

Jensen, B., Holm, A., Wang, C., Kousholt, D., Ravn, I., Søgaard Larsen, M., Steiner Rasmussen, O., Berliner, P., Yung Andersen, T., Brandi, U. (2012). Knowledge-based efforts for socially disadvantaged
children in daycare – an inclusive ECEC program. VIDA Status Report 1. Design and Methods. VIDA-Research Series 2012:01, DPU, Aarhus Universitet. ISBN 978-87-7281-687-6.

Jensen, B. (2012): How can we adress Early Childhood Education and Care (ECEC) more effectively? : international experiences and the VIDA project. Europe De l'Efance Conference, København.

Opdragsgiver

Ministeriet for Børn og Undervisning