”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus”.

Forfatter
Andersson, K.
Kilde
Norrköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.
År
2011
ISBN
978-91-7393-222-6

Formål

Formålet med afhandlingen er at visualisere, tydeliggøre og udfordre pædagogers og læreres opfattelser af naturvidenskab og køn samt at analysere og beskrive, på hvilke måder aktionsforskning kan bidrage til at øge opmærksomheden omkring køn i dagtilbud og skole. Forfatteren henviser til, at tidligere forskning viser, at pædagogers og læreres forestillinger eller fordomme i forhold til køn har betydning for, hvordan børn forholder sig til naturvidenskabelige emner.

Resultat

Studiet viser, at det er nødvendigt at problematisere den måde, naturvidenskab og køn er forbundet på. Forfatteren konkluderer, at det er afgørende at udfordre eksisterende forestillinger om køn, og at udfordringerne resulterer i en verbalisering og tydeliggørelse af disse forestillinger. Ved at tage afsæt i feministisk videnskabskritik og pædagogik kan en alternativ tilgang til læring og undervisning i naturvidenskab blive mulig. For pædagoger, der ikke har en naturvidenskabelig baggrund, men som gennemfører aktiviteter i naturvidenskab, bliver de didaktiske og pædagogiske kompetencer, de besidder i forvejen, et udgangspunkt for at udvikle deres didaktiske evner inden for naturvidenskab.

Design

To metodiske tilgange er benyttet i denne afhandling. Dels har forfatteren arbejdet sammen med en gruppe af pædagoger og lærere fra børnehaveklasse til 6. klasse i et longitudinelt aktionsforskningsprojekt. Gruppen bestod af tre pædagoger, en fritidspædagog og en matematik- og naturfagslærer. Projektet løb fra 2007 til 2009 og indebar, at gruppen mødtes én gang hver måned til et 2-timers seminar. I alt 19 seminarer blev afholdt, og disse blev alle optaget på bånd og efterfølgende transskriberet. Den anden metodiske tilgang bestod i, at forfatteren bad 14 erfarne pædagoger og lærere, der deltog i et uddannelsesforløb, om at skrive deres refleksioner ned omkring bestemte situationer fra hverdagen. Derefter læste de tekster, der diskuterer kønsteoretiske koncepter, og efterfølgende blev de bedt om at analysere situationerne igen.

Referencer

Andersson, K. (2011). ”Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus”. Norrköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Opdragsgiver

uoplyst