”En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken”.

Forfatter
Skans, A.
Kilde
Malmö: Malmö högskola.
År
2011
ISBN
978-91-977103-5-0

Formål

Afhandlingens formål er at undersøge og analysere et flersprogligt dagtilbuds didaktik for at skabe kundskab om didaktiske spørgsmål, der opstår, når der arbejdes med flersprogede børn. Fokus i studiet er de to didaktiske spørgsmål om hvad og hvordan.

Resultat

Studiet viser, hvordan pædagogerne arbejder med de flersprogede børn, både gennem sprog og gennem tegnsprog. Pædagogerne anser sprogudvikling som det væsentligste indhold i aktiviteterne, og undersøgelsen viser, at der i høj grad er overensstemmelse mellem, hvordan pædagogerne ønsker at arbejde med indholdet, og hvordan de rent faktisk arbejder. Pædagogerne formår at arbejde med og udvikle alle børnenes sprog ved blandt andet at veksle mellem svensk og øvrige sprog. Hermed viser studiet, at flersproglige pædagoger er en forudsætning for at kunne anvende modersmålet systematisk og funktionelt som et supplement til svensk i det daglige pædagogiske arbejde.

Design

Data er indsamlet gennem interviews og observationer på en afdeling i et dagtilbud, hvor hovedparten af børnene var tosprogede. Børnene er tre til fire år gamle. To ledere i dagtilbuddet blev interviewet om, hvilket syn de havde på deres eget dagtilbud og arbejdet med flersproglighed. I afdelingen arbejdede tre pædagoger og en specialpædagog, der blev interviewet om deres holdninger til dagtilbuddets aktiviteter og metoder. Pædagogerne talte svensk, arabisk, bosnisk, albansk og rumænsk – sprog, der også blev talt af børnene. Observation fungerede som den primære dataindsamlingsmetode til at undersøge didaktikken i arbejdet med flersprogede børn. I alt blev 15 timers aktiviteter optaget på video med et håndholdt kamera, ligesom forfatteren også tog noter. Interview og optagelser blev transskriberet, og materialet blev analyseret ved at blive opdelt i temaer, der var karakteristiske for arbejdet.

Referencer

Skans, A. (2011). ”En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken”. Malmö: Malmö högskola.

Opdragsgiver

uoplyst