”Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling”.

Forfatter
Grindland, B.
Kilde
Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 75-90.
År
2011

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan pædagoger taler om episoder, hvor børn og voksne, som deltagere i et måltid, bryder med og giver udtryk for uenighed vedrørende det, der strukturerer måltidsfællesskabet. Forfatteren ønsker også at undersøge, hvilke mulige vilkår forskellige diskurser i samtalerne giver for uenighed som demokratisk praksis i et måltidsfællesskab.

Resultat

Studiet identificerer to forskellige diskurser omkring måltidssituationerne, en ordensdiskurs og en udforskningsdiskurs. I ordensdiskursen ses uenighed som truende for måltidsfællesskabet og forsøges derfor omformet til enighed. I ordensdiskursen sker deltagelse ved at tilpasse sig de gældende strukturer, og der eksisterer én identitet – ”vi”. I udforskningsdiskursen ses fællesskabet som bestående af deltagere med forskellige identiteter, og uenighed ses derfor ikke som truende for fællesskabet. I stedet ses måltidsfællesskabet som et demokratisk fællesskab, hvor børnene kan opleve plads til forskellighed og uenighed. Forfatteren argumenterer for, at udforskningsdiskursen kan give børnene erfaringer med demokratiske øjeblikke, samtidig med at der eksisterer en ordensdiskurs, som øjeblikkene med plads til konfliktfyldt konsensus er forskellig fra.

Design

Dagtilbudspersonale fra fire afdelinger i vuggestuer deltog i studiet. Det empiriske materiale består af tre uddrag fra syv samtaler mellem dagtilbudspersonalet. Samtalerne blev optaget på bånd af forfatteren og senere transskriberet. Materialet blev analyseret ud fra en diskursteoretisk tilgang med fokus på demokrati, hvor forfatteren identificerede forskellige diskurser i materialet.

Referencer

Grindland, B. (2011). ”Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling”. Nordisk Barnehageforskning, 4(2), 75-90.

Opdragsgiver

uoplyst