”Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet”. & ”Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen”.

Forfattere
Vassenden, A.
Thygesen, J.
Bayer, S.B.
Alvestad, M.
Abrahamsen, G.R.
Kilde
Stavanger: IRIS.
År
2011
ISBN
978-82-490-0721-9

Formål

Formålet med undersøgelsen er at studere, hvordan forskellige strukturelle faktorer og forskellige former for organisering af dagtilbud virker ind på kvaliteten i dagtilbuddene. Dagtilbuddenes størrelser og organisering er centrale baggrundsfaktorer i analysen af udvalgte kvalitetsindikatorer, såsom antal børn per ansat, personalets uddannelse og personalets stabilitet.

Resultat

Undersøgelsen giver et komplekst og sammensat billede af, hvordan kvalitet varetages i dagtilbud med forskellig organisering og størrelse. Undersøgelsen viser, at personalet og lederne i større dagtilbud oftere end i små dagtilbud har relevant efteruddannelse. Samtidig forholder personalet i store dagtilbud sig til flere børn om dagen end personalet i små dagtilbud, hvor der i højere grad er et stabilt personale. Det indikeres, at mellemstore dagtilbud får det bedste af to verdener, fordi de ofte formår at kombinere et trygt miljø med en innovativ tilgang til dagtilbudsorganisering og pædagogik.

Design

Et spørgeskema med spørgsmål omhandlende karakteristika ved dagtilbuddene er sendt rundt til 1.600 dagtilbud. 825 af dagtilbuddene har sendt et besvaret eller delvist besvaret spørgeskema retur. Undersøgelsen indeholder også en kvantitativ del, hvor seks dagtilbud er blevet udvalgt ud fra deres størrelse og organisationsform. I hvert af disse dagtilbud er foretaget fire interviews med leder, ansatte og forældre samt tre timers observationer med henblik på at afdække dagtilbuddenes pædagogiske kvalitet.

Referencer

Vassenden, A., Thygesen, J., Bayer, S.B., Alvestad, M. & Abrahamsen, G.R. (2011). ”Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet”. Stavanger: IRIS. Bayer, S.B. (2011). ”Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen”. Stavanger: IRIS.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet