”Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder. Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene”.

Forfattere
Andersen, C.E.
Engen, T.O.
Gitz-Johansen, T.
Kristoffersen, C.S.
Obel, L.S.
Sand, S.
Zachrisen, B.
Kilde
Elverum: Høgskolen i Hedmark.Andersen, C.E. & Sand, S. (2011). ”The Multicultural Kindergarten in rural areas in Norway – a good place for learning and participation for all children?”. Journal of Teacher Education and Teachers’ Work, 2(1), 28-40.
År
2011
ISBN
978-82-7671-850-8

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvad der karakteriserer multikulturelle dagtilbud på landet.

Resultat

Resultaterne viser, at de fleste dagtilbud i undersøgelsen ikke rummer og stimulerer den kulturelle og sproglige mangfoldighed i overensstemmelse med hensigterne i den nationale rammeplan. Endvidere viser resultaterne, at få af de professionelle i dagtilbuddene har de relevante formelle kvalifikationer, såsom kvalifikationer vedrørende sprog, kultur og religiøse forskelligheder. Sådanne kvalifikationer ville styrke arbejdet i multikulturelle rammer.

Design

Det empiriske materiale i undersøgelsen udgøres af spørgeskemaer, der blev udfyldt af 813 ledere i dagtilbud. Spørgeskemaerne omhandler spørgsmål vedrørende ledelsernes måder at arbejde med børn og familier med anden sproglig og kulturel baggrund end norsk i deres institutioner. Statistikprogrammet SPSS blev brugt til at analysere materialet.

Referencer

Andersen, C.E., Engen, T.O., Gitz-Johansen, T., Kristoffersen, C.S., Obel, L.S., Sand, S. & Zachrisen, B. (2011). ”Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder. Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene”. Elverum: Høgskolen i Hedmark. Andersen, C.E. & Sand, S. (2011). ”The Multicultural Kindergarten in rural areas in Norway – a good place for learning and participation for all children?”. Journal of Teacher Education and Teachers’ Work, 2(1), 28-40.

Opdragsgiver

Norges forskningsråd