Ethical Issues in Pedagogical Documentation: Representations of Children Through Digital Technology.

Forfatter
Lindgren, A.-L.
Kilde
International Journal of Early Childhood 44, 327-340.
År
2012

Formål

Formålet med studiet er at undersøge to etiske standarder relateret til dagtilbud, som er præsenteret i OECD-rapporter. Den første er ”respekten for det individuelle barn”, og den anden er ”barndom som en vigtig fase i livet”. Forskerne argumenterer for, at mere kan gøres i relation til dokumentationspraksisser, når det gælder at forbedre værdier og normer omkring børn i dagtilbud og deres barndom.

Resultat

I diskussionerne omkring etiske overvejelser, som foregik online, viste pædagogerne, at de var blevet mere opmærksomme på, hvorvidt børn deltager frivilligt eller ej i pædagogisk dokumentation. Pædagogerne diskuterede, hvorvidt man kan sige, at pædagogisk dokumentation, som en del af hverdagspraksissen i dagtilbuddet, altid er etisk forsvarlig. For eksempel blev det diskuteret, hvorvidt man tager hensyn til, om børn ønsker at blive fotograferet eller ej, og om børnene ønsker, at fotografier af dem er synlige i fotodisplays eller hængt op på væggen. Resultaterne af studiet bliver præsenteret under tre hovedemner: 1) fascination, 2) åbenbaringer og frustrationer knyttet til etiske overvejelser og 3) brug og misbrug af visuel teknologi. Analysen viser, at pædagogerne er meget positive overfor blogs som pædagogisk dokumentationsværktøj. De ser bloggene som en ny måde at få indblik i børnenes erfaringer og forståelser på, og de vurderer, at pædagogisk dokumentation er en metode, der gør, at man bliver opmærksom på flere ting, samt at man ser det individuelle barn.

Design

I studiet deltager pædagoger, der er studerende på et efteruddannelseskursus omhandlende pædagogisk dokumentation ved Högskolan i Borås, Sverige. Formålet med kurset er at forbedre pædagogernes kompetencer i forhold til dokumentation samt at diskutere etiske problemstillinger knyttet til børns deltagelse i dokumentationen. Som del af forløbet skal pædagogerne oprette blogs, hvor de skriver om deres refleksioner og læreprocesser samt deler deres viden og ideer med de andre studerende og pædagoger, der er interesseret i emnet. Forskeren analyserer i alt ni blogs.

Referencer

Lindgren, A.-L. (2012). Ethical Issues in Pedagogical Documentation: Representations of Children Through Digital Technology. International Journal of Early Childhood 44, 327-340.

Opdragsgiver

uoplyst