Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study.

Forfatter
Lekhal, R.
Kilde
International Journal of Behavioral Development 36(3), 197-204.
År
2012

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvordan dagtilbud eller familiedagpleje (norsk: familiebarnehage) er relateret til adfærdsproblemer blandt norske børn. Mere konkret ønsker studiet at undersøge, hvorvidt det at være i dagtilbud eller familiedagpleje i løbet af de første tre leveår er relateret til adfærdsproblemer. Adfærdsproblemer kan være af ekstern karakter såsom problemer med opmærksomhed og aggression eller af intern karakter såsom emotionelle reaktioner, ængstelse og uro hos børn i treårsalderen. Desuden undersøger studiet, hvorvidt der er en sammenhæng mellem type af dagtilbud og barnets alder, når det starter i dagtilbuddet, og eventuelle adfærdsproblemer set i forhold til barnets køn, forældres uddannelsesniveau og familiens indkomst.

Resultat

Studiet finder ikke, at der er sammenhæng mellem adfærdsproblemer, barnets køn og indikatorer for forældrenes uddannelsesniveau og indkomst. Forskeren konkluderer, at studiets resultater understøtter antagelsen om, at der ikke er ufordelagtige adfærdsrelaterede konsekvenser for børn ved at være i dagtilbud i de første tre leveår – særligt ikke i en norsk kontekst, hvor offentlige dagtilbud generelt er af høj kvalitet. Studiet viser, at børn, der ved etårsalderen går i familiedagpleje, har større risiko for at have både eksterne og interne adfærdsproblemer, når de er tre år gamle, sammenlignet med børn, der bliver passet hjemme eller i dagtilbud. Eksterne adfærdsproblemer kan være problemer med opmærksomhed og aggression, mens interne adfærdsproblemer kan være emotionelle reaktioner, ængstelse og uro. Derudover viser studiet, at børn, der er i kommunalt dagtilbud, når de er halvandet år, har en lavere risiko for interne adfærdsproblemer end børn, der bliver passet hjemme.

Design

Studiet benytter data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). MoBa samlede data fra 108.000 børn og deres mødre i perioden 1999-2008 og blev iværksat, ved at gravide kvinder, der fik foretaget en rutinemæssig scanning i 17. uge, blev inviteret til at deltage i studiet via en spørgeskemaundersøgelse. Data blev indsamlet ved 17., 22. og 30. uge af graviditeten, og da barnet var hhv. 6, 18 og 36 måneder gammelt. Dette datasæt bliver i studiet sammenholdt med registerdata fra det norske medicinske fødselsregister. I den konkrete undersøgelse deltager i alt 73.068 børn, hvoraf 42.669 af dem havde besvaret alle seks spørgeskemaer, det vil sige til og med spørgeskemaet, der besvares, når barnet er 36 måneder gammelt.

Referencer

Lekhal, R. (2012). Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study. International Journal of Behavioral Development 36(3), 197-204.

Opdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd