Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannanda praksisar i barnehagen?

Forfatter
Grindheim, L.T.
Kilde
I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 200-220). Fagbokforlaget.
År
2012
ISBN
9788245011531

Formål

Studiet har til formål at undersøge, om tilgængeligheden af puslespil enten giver anledning til eller afgrænser forskellige former for demokratisk deltagelse. Forfatteren retter sin opmærksomhed og interesse mod, hvordan børnene bruger puslespil, og hvilken mening de tildeler puslespil for både at drage nytte af og at regulere deres handlinger.

Resultat

Måden, hvorpå børnene deltager og bruger puslespil, viser, at de opfatter puslespil som et fællesprojekt. Det at lægge puslespil er derfor sjældent et soloprojekt. Der finder en eller anden form for interaktion sted mellem børnene, ved at puslespillet ofte bliver lagt af flere børn, eller ved at børnene interagerer, selvom hvert barn er ved at lægge sit eget puslespil. Et gennemgående tema er, at barnet regulerer sin deltagelse ved at balancere mellem samarbejde og konkurrence, hvilket kan ses som deltagelsesmåder, der drejer sig om ligeværd og fællesskab som demokratiske værdier. Studiet viser endvidere deltagelsesmåder, der støtter op omkring demokratiske værdier som fællesskab, omsorg og medansvar.

Design

18 børn i alderen tre til seks år deltog i studiet. Data blev indsamlet ved hjælp af observationer af børnene, mens de lægger puslespil. Observationer af børn, der lægger puslespil, udgør grundlaget for analysen.

Referencer

Grindheim, L.T. (2012). Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannanda praksisar i barnehagen? I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 200-220). Fagbokforlaget.

Opdragsgiver

uoplyst