Tagfat nu: En rapport om idrætsbørnehaver og børnehaveidræt.

Forfatter
Brus, A.
Kilde
København: BUPL.
År
2006

Formål

Formålet med studiet er at afdække idrætsbørnehavernes pædagogiske praksis med særligt fokus på de vokseninitierede leges betingelser og formål. Studiet søger i den forbindelse at identificere de strukturelle, organisatoriske og personbunde betingelser der ligger til grund for idrætten i en pædagogisk kontekst. Studiet kaster et tilbageblik på fremkomsten af de første børnehaver i Danmark og præsenterer grundlæggerne af børnehavepædagogikken. I forlængelse af dette gennemgås synet på idrætsdidaktik, leg og bevægelse i et historisk perspektiv. Studiet analyserer således den idrætspædagogiske praksis, herunder de fysiske rammers betydning for børns bevægelsesmæssige udfoldelser og læreprocesser. Forskelle og ligheder mellem foreningsidræt, skoleidræt og børnehaveidræt trækkes frem.

Resultat

De samfundsmæssige, organisatoriske og personbunde betingelser for børneidræt er på mange områder modstridende og svært forenelige. Pædagogen er nødt til at forholde sig til de forskellige kontekstuelle forhold og gøre sig overvejelser i forhold til hvilket indhold og hvilken form idrætten skal have. Idrætten i børnehaven bliver genstand for andre didaktiske overvejelser end dem der er knyttet til skoleidrætten og foreningsidrætten. Børnehaveidrætten adskiller sig på flere måder fra skoleidrætten. fx kan den foregå på mange forskellige tidspunkter, den kan inkludere alle og den har ikke nødvendigvis de samme regler eller formål som i sport (fx tab/vind). Idræt i dagtilbuddet har dermed et inklusionspotentiale. Studiet viser imidlertid også at idrætsaktiviteter i dagtilbud afhænger af pædagogens uddannelse og engagement.

Design

Rapporten bygger på over 25 videoobservationer af børns leg med fokus på voksen-barn-relationen. Derudover er der foretaget 11 pædagoginterview i 6 idrætsbørnehaver. De analyserede idrætslege er analyseret ud fra en grounded theory-tilgang.

Referencer

Brus, A. (2006). Tagfat nu: En rapport om idrætsbørnehaver og børnehaveidræt. København: BUPL.

Opdragsgiver

BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk