Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 – perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren.

Forfattere
Moser, T.; Pettersvold
M.; Jansen, T. T.; Dudas, B.
Kilde
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
År
2006

Formål

Studiet er en delrapport i det større projekt ’Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel’ som har til formål at undersøge følgende forhold: 1) Hvilke behov for kompetenceudvikling findes der blandt institutionsledere, pædagogiske ledere og assistenter? 2) Hvilke kompetenceudviklingstiltag har været særligt fremtrædende de seneste år, og hvilke erfaringer har man med disse? 3) Hvilke erfaringer findes i forhold til igangsætning, omfang, organisering, finansiering, gennemførelse og evaluering af efter- og videreuddannelsestiltag? 4) Hvilke offentlige og private aktører driver hvilke typer virksomheder? Samt en kortlægning af eventuelle samarbejdsrelationer mellem disse. Dette delprojekts overordnede formål er at finde frem til en bredere forståelse af begreberne ’kompetence’ og ’kompetenceudvikling’ samt at lave en oversigt over de erfaringer der foreligger om brugen af begreberne på daginstitutionsområdet.

Resultat

Resultaterne viser at kompetencebegrebet er sammensat og kan forstås på mange forskellige måder. Imidlertid har synet på kompetence konsekvenser for planlægning og tilrettelæggelse af kompetenceudviklingstiltag. Det konkluderes bl.a. at der bør tages stilling til i hvilken grad der skelnes mellem generelle og specifikke kompetencer. Endvidere bør børns perspektiver være den samlende reference for at udvikle kompetenceplaner for personale i daginstitutioner.

Design

Studiet baserer sig på en gennemgang af den foreliggende dokumentation af kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet med hovedvægt på norsk litteratur og erfaringer.

Referencer

Moser, T.; Pettersvold, M.; Jansen, T. T.; Dudas, B. (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 – perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Opdragsgiver

Kunnskapsdepartementet i Norge