Preschool Work against Bullying and Degrading Treatment: Experiences from an Action Learning Project

Forfatter
Söderström, Å., & Hultman, A. L.
Kilde
Early Years, 37(3), 300-312.
År
2017

Formål

Det overordnede mål er at undersøge, hvordan daginstitutioner arbejder for at forebygge og afhjælpe mobning og nedværdigende behandling blandt 3-5-årige børn. Forskningsspørgsmålene lyder: Hvad opfattes som udfordringer i arbejdet mod mobning og nedværdigende behandling? Hvilke handlinger og aktiviteter, som sigter mod forbedring af arbejdet, var planlagt af daginstitutionerne?

Resultat

Resultaterne viser, at størstedelen af udfordringerne i arbejdet mod mobning og nedværdigende behandling blev relateret til forebyggende arbejde, mens fokus på afhjælpende arbejde var mere sjældent. Forfatterne finder, at deltagerne oplevede en sammenhæng mellem at arbejde mod mobning og nedværdigende behandling og et mere omfattende arbejde med værdier, der også involverede idéer om at øge børns deltagelse og indflydelse. Forfatterne identificerer i alt fem områder af udfordringer, som repræsenterer de ni deltagende institutioner generelt: (1) samarbejde med forældre, (2) forbedring af det systematiske kvalitetsarbejde, (3) nedværdigende behandling fra pædagoger, (4) håndtering af konfliktsituationer og (5) et trygt og inspirerende miljø for alle børn.

Derudover finder forfatterne, at institutionernes planlagte handlinger og aktiviteter samlet set var rettet mod at forebygge mobning og nedværdigende behandling ved at etablere tolerante og tillidsfulde relationer i institutionen. Studiet viser blandt andet, at personalet var opmærksomme på konfliktsituationer blandt børn, og at de forsøgte at finde ud af mere om, hvad de rent faktisk gør i børns konfliktsituationer. De planlagte handlinger havde blandt andet fokus på forebyggelse af børns konfliktsituationer ved at udfordre personalets egne normer og værdier.
At arbejde mod mobning og nedværdigende behandling blev beskrevet som en naturlig del af de daglige aktiviteter i institutionerne. Eksempelvis organiserede personalet dialoger om, hvordan deres egne normer og værdier kom til udtryk i praksis, og hvordan disse kunne risikere at bidrage til eksklusion af visse børn. Et formodet resultat af dialogerne var, at personalet ville blive bedre rustet til at håndtere konfliktsituationer.

Forfatterne konkluderer, at de deltagende institutioner er på rette vej med hensyn til arbejdet mod mobning og nedværdigende behandling ved netop at identificere udfordringer og handlinger forankret i lokale sammenhænge. Dog hæfter forfatterne sig ved, at børnene og deres oplevelser ikke umiddelbart tages i betragtning. Mens næsten alle identificerede udfordringer og handlinger havde fokus på personalet, forældrene, miljøet og/eller pædagogikken, forblev børnene stort set usynlige. Forfatterne fandt altså kun enkelte eksempler i de indsamlede dokumentationer, hvor det var meningen, at børnene skulle være involveret i institutionens arbejde mod mobning og nedværdigende behandling. Det får forfatterne til at konkludere, at de deltagende institutioner overser en helt afgørende pointe i arbejdet mod mobning og nedværdigende behandling blandt børn.

Design

Datamaterialet består af skriftlig dokumentation fra arbejdet med et aktionsforskningsprojekt, som havde til formål at forbedre deltagernes arbejde med værdier (values education) i deres lokale daginstitution, specielt vedrørende arbejde mod mobning og nedværdigende behandling. Der deltog i alt ni ledere (head teachers) og 20 pædagoger (preschool teachers) fra ni daginstitutioner (preschools), som i løbet af ét år dokumenterede deres arbejde mod mobning og nedværdigende behandling. Det resulterede i et 10 sider langt dokument fra hver af de ni deltagende daginstitutioner, hvilket udgør datamaterialet for nærværende studie. Dataanalysen er inspireret af tematisk indholdsanalyse, hvortil William A. Corsaros teori om peer culture og teorier om aktionslæring anvendes.

Referencer

Söderström, Å., & Hultman, A. L. (2017). Preschool Work against Bullying and Degrading Treatment: Experiences from an Action Learning Project. Early Years, 37(3), 300-312.