Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen.

Forfatter
Bjerklund, M.
År
2021

Formål

Studiet undersøger, hvordan enlige kvinder, som har fået et barn gennem kunstig befrugtning med donorsæd (solomødre), definerer deres egen familieform, og hvordan de positionerer deres egen familie i forhold til andre familier, når de beskriver, hvordan de ønsker, at daginstitutionen skal spejle og synliggøre deres familieform. Forskningsspørgsmålene er: 1. Hvordan definerer solomødre deres egen familieform, og hvordan placerer de deres egen familie i forhold til andre familier, når de beskriver, hvordan de ønsker, at daginstitutionen skal spejle og synliggøre deres familieform? 2. Hvordan kan solomødrenes ønsker knyttes til teori om anti-undertrykkende pædagogik?

Resultat

Resultaterne viser, at solomødrene oplevede deres egen familie som naturlig, normal og ligeværdig. Mødrene ønskede ikke et fokus på deres egen familie som noget specielt, eller på at barnet var undfanget ved kunstig befrugtning. Mødrene ønskede i stedet et generelt fokus på mangfoldigheden af familier, når daginstitutionen arbejdede med at spejle og synliggøre forskellige familieformer.

Design

Forskerne inviterede solomødrene til at skrive en tekst i et anonymt skema på internettet. Skemaet blev lagt ud i et internetforum for solomødre. Forummet blev etableret, fordi enlige, heteroseksuelle kvinder ikke kunne finde sig til rette i fora for lesbiske kvinder. Forummet har cirka 475 medlemmer. 33 solomødre valgte at udfylde skemaet.

Referencer

Bjerklund, M. (2021). “Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen”. Norsk pedagogisk tidsskrift, 105(2):143-155.