A Descriptive Study of Early Childhood Education Steering Documents in Finland, Sweden and Australia around Language Immersion Programmes

Författare
Garvis, S., Harj-Luukkainen, H., Flynn, T.
Källor
Asia-Pacific Journal of Operational Research, 12(3):1-22.
År
2018

Syfte

Studien analyserar och jämför riktlinjer för språkundervisning i styrdokument för förskolan i Sverige, Finland respektive Australien. Syftet är att göra en deskriptiv sammanfattning av språkundervisningsprogrammen i de tre länderna. Frågeställning: Vad säger de nationella läroplanerna i Sverige, Finland och Australien om språkundervisning?  

Resultat

Resultaten visar att styrdokumenten innehåller få detaljer om språkundervisningen. Forskarna menar att undervisningens innehåll måste diskuteras och att tydliga planer och riktlinjer för hur tvåspråkig och flerspråkig utveckling kan främjas i förskolan måste tas fram.

Design

Styrdokument från Sverige, Finland och Australien samlades in och analyserades av forskargruppen. I analysen identifierade forskarna alla beskrivningar av språkundervisning. De tre länderna valdes ut på grund av forskarnas kulturella närhet och kännedom om dem.

Referenser

Garvis, S., Harj-Luukkainen, H. & Flynn, T. (2018). “A Descriptive Study of Early Childhood Education Steering Documents in Finland, Sweden and Australia around Language Immersion Programmes”. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 12(3):1-22.