Din inkörsport till ny forskning om förskolan

Avancerad sökning

Forskningsområden

Kvalitetsbedömd forskning

NB-ECEC innehåller kvalitetsbedömd forskning om barn i förskoleåldern (0–6 år). Förkortningen NB-ECEC står för Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

Databasen riktar sig till pedagogikstuderande, yrkesverksamma och lärare på utbildningar i pedagogik. Databasen uppdateras varje år och innehåller nu alla kvalitetsgodkända studier från 2006–2020.

Mer om forskningsdatabasen