Om forskningsdatabasen

NB-ECEC innehåller kvalitetsbedömd forskning om barn i förskoleåldern (0–6 år). Förkortningen NB-ECEC står för Nordic Base of Early Childhood Ed-ucation and Care. Databasen riktar sig till pedagogik-studerande, yrkesverksamma och lärare på utbildningar i pedagogik.

Databasen uppdateras varje år och innehåller nu alla kvalitetsgodkända studier från 2006–2017.

Databasen har utvecklats i samarbete mellan Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), svenska Skolverket och norska Utdannelsesdirektoratet.

Kvalitetssäkrad forskning

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i Danmark (Forskningskartläggning 2013-14) och Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) (Forskningskartläggning 2007-12 och 2015-2017) ansvarar för en skandinavisk panel bestående av forskare som kvalitetsgranskar studierna.

Granskningen sker utifrån internationell standard genom EPPI-systemet som utvecklats vid University of London. I praktiken innebär detta att studierna bedöms både av personal från SFI/DCU och av en skandinavisk forskargrupp utifrån principen om peer-review.

Du kan läsa mer om kriterierna för bedömning Konceptnotat, Clearinghouse 2017.

SFI og forskargruppens metodbeskrivning av kartläggningsprocessen med värdering av skandinavisk forskning på förskoleområdet under 2014

SFI og forskargruppens metodbeskrivning av kartläggningsprocessen med värdering av skandinavisk forskning på förskoleområdet under 2014.

Här hittar du scheman som används för att utvärdera studierna.

Databasen innehåller en sammanfattning av varje studie. Om det finns några särskilda studier som du behöver information om, är du välkommen att kontakta oss på eva@eva.dk. Märk din förfrågan Dagtilbud for børn/Forskningsdatabasen NB-ECEC.

Kriterier för införande i databasen

De studier som tas upp i databasen riktar sig mot förskoleverksamhet för 0-6 åringar. Populära framställningar, läroböcker, vetenskapliga metoddiskussioner etc. ingår inte.

Studierna i databasen väljs ut via screening av de viktigaste skandinaviska och internationella forskningsdatabaserna samt via sökningar i viktiga skandinaviska och internationella tidskrifter om förskola och barnomsorg. Mängden tidskrifter och databaser ökas på allt eftersom det tillkommer nya, vilket innebär att screeningen i princip omfattar alla utgivningar av skandinavisk förskoleforskning inom varje kartlagt år.

Saknas det en titel, ett författarnamn eller har du frågar om databasen

Databasen drivs av Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Tveka inte att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor om databasen och dess funktioner. Eller om du upplever att det finns luckor i forskningsdatabasen, att det finns studier som bör omfattas av kriterierna för att tas med i databasen men som inte visas i din sökning, kontakta då via e-post: eva@eva.dk eller ring direkt till EVA +45 35 55 01 01.

Links til forskningskartläggninger

Du hittar SFI och DCU's utgivning av forskningsöversikter och forskningsutvärdering:

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2017

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2016

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2015

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2014

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2013

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2012

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2011

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2010

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2009

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2008

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2007

Forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk förskoleforskning från 2006