Guidelines for preventing Child Sexual Abuse and Wrongful Allegations against Staff at Danish Childcare Facilities

Författare
Leander. E-M. B., Munk, K. P., Larsen, P. L.
Källor
Societies, 9(2):1-24.
År
2019

Syfte

Studien undersöker hur den utbredda oron för sexuella övergrepp på barn (child sexual abuse, CSA) har påverkat praxis och relationen mellan förskolelärare och barn i förskolan. Målet var att undersöka danska förskolors riktlinjer för att skydda barn mot CSA och personal mot orättvisa anklagelser om CSA. Studien undersöker vad de här riktlinjerna tar upp, varför de infördes och om institutionerna har riktlinjer som uteslutande gäller manliga medarbetare. Ett annat mål var att undersöka hur chefer och förskollärare upplevde riktlinjerna och hur de påverkade barn och medarbetare, särskilt män, och praxis i vardagen samt de sociala relationerna i institutionen.

Resultat

Studien indikerar att riktlinjerna för CSA är ett tecken på att manlig personal stigmatiserades och att vissa institutioner hade diskriminerande riktlinjer som bara gällde för män. Dessutom står riktlinjerna för CSA i motsats till personalens tillitsfulla relation till och omsorgsuppgifter gentemot barn.

Design

Forskarna använde en mixed-methods-undersökning, där 2 051 chefer och förskollärare från 1 457 slumpmässigt utvalda danska förskolor deltog, och som genomfördes under 2012. Förskolorna var både offentliga och privata med barn i åldern 0–6 år och offentliga fritidshem (BASCs, before-and-after-school clubs) för barn mellan 7–10 år. Mixed-methods-undersökningen innehöll både obligatoriska, stängda frågor och valfria, öppna frågor. Syftet med de kvantitativa frågorna var att kartlägga förekomsten av riktlinjer för CSA och falska anklagelser om CSA i danska förskolor. De kvalitativa frågorna användes för att ge informanterna möjlighet att utveckla sina åsikter och erfarenheter samt för att berätta historier från sin egen vardagspraxis kring riktlinjerna.

Referenser

Leander, E-M. B., Munk, K. P. & Larsen, P. L. (2019). “Guidelines for preventing Child Sexual Abuse and Wrongful Allegations against Staff at Danish Childcare Facilities”. Societies, 9(2):1-24.

Uppdragsgivare

Socialpædagogerns Landsforbund, Danmark; BUPL Forbund, Danmark