Characteristics of Forest Sites used by a Danish Forest Preschool

Författare
Lerstrup, I., & Refshauge, A. D.
Källor
Urban Forestry & Urban Greening 20, 387-396.
År
2016
ISBN
29606598

Syfte

Studien undersöker vad som kännetecknar de platser i skogen som barnen och förskolepersonalen gillar att vara på.

Resultat

De platser barnen väljer ut har olika möjligheter och de förändras under olika årstider och i olika väder, platserna ger hela tiden barnen möjlighet att utvecklas. Förskolan väljer oftast gläntor vid gränser mellan olika typer av växtlighet, man undviker platser nära vattensamlingar med branta stränder. När man väljer vilken plats man ska gå till för dagen är det avgörande hur de ligger till och vad man kan göra där, hur långt det är från förskolan, vilka områdena som finns runtomkring, vädret och årstiden, barngruppens sammansättning och förmågor, och hur många vuxna som är med.

Barnen och personalen har ungefär samma favoritställen och liknande uppfattning om dem. Personalen ville gärna ha många platser i skogen att välja på eftersom man då varje dag kunde välja en plats utifrån dess funktioner, pedagogiska mål, barngruppen och bemanningen. Enligt personalen är det en bra plats om man kan klättra, balansera och gunga, alltså om det finns klätterträd, vindfällen, diken, gungor, öppna ytor där man kan springa och ha grupplekar, och ställen med tät växtlighet där man kan gömma sig. Dessutom ska det ska vara nära till förskolan.

Barnen tycker om ställen där det finns mycket lösa saker, exempelvis grenar av olika storlek och form. Lösa saker är viktiga i nästan alla lekar i skogen. Barnen drogs till ställen där det fanns saker med många funktioner och där allt kanske inte var helt utforskat. Variation och förändring är viktiga egenskaper hos de platser som barnen gillar. När barnen hade lyckats komma upp i ett träd letade de upp ett annat och svårare att försöka med. Saker som förändras i skogen är att träd och buskar växer och dör, och att man kan få se djur eller spår från dem.

Design

Materialet består av videofilmer och fältanteckningar med 21 barn i åldern 3–6 och tre vuxna från en förskola med naturprofil. Förskolan är utvald för att den använder många platser i skogen. Materialet innehåller 24 observationer från 15 ställen i skogen, på filmerna har barnen fri lek. Dessutom finns filmade intervjuer med samtliga 41 barn på förskolan, de tre ur personalen och förskolechefen. Arton grupper med barn blev intervjuade och filmade medan de var i skogen. Barnen fick dessa frågor: vilka ställen i skogen vet du om, vilken plats tycker du bäst om och varför tycker du så, vad gör du när du är i skogen?

Referenser

Lerstrup, I., & Refshauge, A. D. (2016). Characteristics of Forest Sites used by a Danish Forest Preschool. Urban Forestry & Urban Greening 20, 387-396.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning