Music in preschool class: A quantitative study of factors that determine the extent of music in daily work in Swedish preschool classes

Författare
Ehrlin, A. & Tivenius, O.
Källor
International Journal of Music Education, 36(1):17-33.
År
2018

Syfte

Syftet med artikeln var att belysa hur sexåringar i förskolan kunde inspireras av musik. Tidigare forskning har visat att många förskollärare känner en osäkerhet kring användningen av sång och instrument i förskoleundervisningen och att musikundervisningen därmed riskerar att marginaliseras. Forskarna hade följande frågeställningar: Vilka faktorer avgör hur musikundervisning planeras och genomförs i förskoleklassen?

Resultat

Forskarna kom fram till att lärarnas grundläggande syn på musikundervisningen avgjorde i vilken utsträckning musikundervisning genomfördes och hur den utfördes i förskoleklassen.

Design

Ett frågeformulär skickades ut till 23 skolor. Av totalt 98 utdelade frågeformulär besvarades 68. Data från frågeformulären analyserades hermeneutiskt.

Referenser

Ehrlin, A. & Tivenius, O. (2018). «Music in preschool class: A quantitative study of factors that determine the extent of music in daily work in Swedish preschool classes». International Journal of Music Education, 36(1):17-33.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift