Mat i barnehagen: Barnehagen som arena for folkehelsearbeid.

Författare
Wilhelmsen, B.U.
Källor
Bergen: Høgskolen i Bergen.
År
2007

Syfte

Studien undersöker hur inkluderande inlärning (med fokus på näringslära i förskolan) kan bidra till utvecklingen av förskolan.

Resultat

75 % av personalen på de två förskolorna ger uttryck för att de har fått ökad kompetens om mat och måltider på förskolan. 95 % av personalen och 75 % av föräldrarna uppger att de har ändrat inställning till barnens mat på förskolan. 45 % av föräldrarna upplever att deras medvetenhet om mat och näring har ökat, och 50 % upplever att deras barn visar ett ökat intresse för frukt och grönsaker. 12 % av föräldrarna uppger att de har ändrat sina matvanor. Projektet visar att mat och näring kan förbättras på alla förskolor i den aktuella kommunen. En annan slutsats av projektet är att projektbaserade och självstyrda inlärningsprocesser är lämpliga led i efter- och vidareutbildning av pedagoger.

Design

Detta är en aktionsforskningsstudie med metodgenerering ur ett ”what works”-perspektiv. Under ledning av lärare på pedagogutbildningen driver fem studenter ett utvecklingsprojekt som innefattar barn, personal och föräldrar på två förskolor.

Referenser

Wilhelmsen, B.U. (2007). Mat i barnehagen: Barnehagen som arena for folkehelsearbeid. Bergen: Høgskolen i Bergen.

Uppdragsgivare

Bergen Universitet och kommunen Fjell i Norge