Den tilsidesatte bog om den moderne billedbog i dagtilbud.

Författare
Petersen, A.
Källor
Gylling: Klim.
År
2007

Syfte

Studien undersöker språkutveckling och barnlitteratur på förskolan. Syftet är att kartlägga en inofficiell litteraturkanon för barn mellan ett och sex års ålder på förskola.

Resultat

På förskolorna fanns en bok som var mindre än fem år gammal (d.v.s. utgiven senare än 2002). Den tillgång till pedagogisk praktik och estetiska läroprocesser som pedagoger ger uttryck för stämmer inte överens med den faktiska ”bilderbokspraktik” som används på de undersökta förskolorna.

Design

Studien är en dokumentbaserad etnografisk studie. Observationer och fokusgruppintervjuer har gjorts på åtta förskolor.

Referenser

Petersen, A. (2007). Den tilsidesatte bog om den moderne billedbog i dagtilbud. Gylling: Klim.

Uppdragsgivare

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, BUPL och KL (Kommunernes Landsforening) i Danmark