“Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider”.

Författare
Toft, A.
Rosland, K.T.
Källor
Prismet, 65(4), 211-225.
År
2014

Syfte

Studien undersöker och diskuterar varför bara kristna högtider uppmärksammas i förskolorna i fyra kommuner i Helgeland i Norge. Enligt läroplanen ska högtider för alla religioner som är representerade bland barnen på förskolan uppmärksammas.

Resultat

Studien visar att ett skäl till att man inte uppmärksammar icke-kristna högtider är att personalen är osäker på hur man ska uppmärksamma dessa eftersom man inte själva har något förhållande till dem. Personalen menar också att några av de icke-kristna föräldrarna inte vill att barnens förskola ska uppmärksamma deras religiösa högtider.

Studien visar att minoritetsbarnen på det här sättet går miste om en möjlighet till identifikation och igenkänning samtidigt som majoritetsbarnen inte får möjlighet att lära sig något om andras religion och bredda sin kunskap.

Dessutom visar studien att föräldrarnas engagemang är en förutsättning för att man ska nå framgång på det här området. Föräldrarna kan bidra med den kunskap som förskollärarna saknar så att dessa kan uppmärksamma icke-kristna högtider på förskolan och ge barnen en autentisk upplevelse.

Design

Studiens material kommer från en undersökning av hur högtider uppmärksammas i förskolor i fyra kommuner i Helgeland i Norge. Undersökningen består av en enkät till alla förskolor i kommunerna och intervjuer med förskolechefen, en förskollärare från barngruppen 0–2 år och en från barngruppen 3–5 år i två förskolor, alltså totalt sex intervjuer. Materialet samlades in 2010–2011, och i artikeln lägger man tyngdpunkten på att analysera intervjuerna.

Referenser

Toft, A. & Rosland, K.T. (2014). “Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider”. Prismet, 65(4), 211-225.

Uppdragsgivare

Information saknas