“Mealtimes in Swedish preschools: Pedagogical opportunities for toddlers learning a new language”.

Författare
Kultti, A.
Källor
Early years: An International Research Journal, 34(1), 18-31.
År
2014

Syfte

Studien undersöker vilka möjligheter flerspråkiga små barn har att lära sig ett nytt språk genom att delta i och kommunicera med de andra under måltiderna på svenska förskolor. Syftet är att ta reda på hur måltiderna är organiserade och hur små barn med svenska som andraspråk får hjälp med sitt deltagande. Hur kommunicerar man under måltiden och vad pratar man om?

Resultat

Måltiderna ger utrymme för språkövningar som förskolläraren styr, och där barnen kan delta. Barnen avgör själva hur mycket de vill delta i samtalet och de kan ta upp nya ämnen om de vill. Förskolläraren eller andra barn tar upp ämnen som något barn föreslår, och det utvecklar samtalet vidare.

 

Men det finns begränsningar för vilka ämnen man kan ta upp, exempelvis förekommer inte ämnen som har att göra med de flerspråkiga barnens kultur. Ett skäl till det kan vara att ämnena ska vara gemensamma för barnen så att alla kan delta. Språket som används är svenska. Studien visar hur lärandet tar formen av en kommunikativ och deltagarbaserad aktivitet och att samtals­ämnen som alla känner till är en förutsättning för att alla ska kunna vara med.

Design

Materialet är videoinspelningar av måltider för åtta småbarnsgrupper från åtta svenska förskolor i fem områden med olika genomsnittsinkomst. Filmerna analyserades som undervisningssituationer, tio barn i åldern 20–25 månader med svenska som andraspråk deltog i undersökningen. Personalen ingår också i undersökningen. Förutom videoinspelningarna finns fältanteckningar som används som underlag.

Referenser

Kultti, A. (2014). “Mealtimes in Swedish preschools: Pedagogical opportunities for toddlers learning a new language”. Early years: An International Research Journal, 34(1), 18-31.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet.