Preschool children's collective mathematical reasoning during free outdoor play.

Författare
Sumpter, L.
Hedefalk, M.
Källor
The Journal of Mathematical Behavior 39, 1-10.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur barn i förskolan använder matematiska egenskaper och matematiska argument under fri lek utomhus. Intresset är inriktat på data, slutsatser, bevis och stöd, och hur man argumenterar.

 

Resultat

Barnen kan använda matematiska argument under fri lek utan att förskollärarna hjälper till och organiserar leken. Barnen använder matematiska föremål och procedurer för att ifrågasätta, stödja eller driva argumentationen framåt. De använder t.ex. föremål för att illustrera och stärka sina argument och för att komma till slutsatser. Dessutom använder barnen sociala funktioner som skämt som en del av sin argumentation. De tycks kunna skapa kollektiva kunskaper i roller som hjälplärare och elev.

Design

Materialet består av filmer av barn som leker utomhus på förskolan tillsammans med förskollärare. Det samlades in under 17 besök på en förskola under två månader, sammanlagt filmades barnen i åldern 1–5 under 24 timmar varav 13 timmar transkriberades. Alla yttranden kopplades till handlingar i samspelet mellan barnen. Sedan analyserade författarna materialet i jakt på avsnitt med matematiskt innehåll och samspel under fri lek. Man fann fem avsnitt med elva episoder, och argumenteringen och slutsatserna i filmerna analyserades sedan med fokus på förankring och matematiska egenskaper. Till slut undersökte författarna hur argumenten användes i leken.

Referenser

Sumpter, L. & Hedefalk, M. (2015). Preschool children's collective mathematical reasoning during free outdoor play. The Journal of Mathematical Behavior 39, 1-10.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift