Presence of Pathogenic Bacteria and Viruses in the Daycare Environment.

Författare
Ibfelt, T.
Engelund, E.H.
Permin, A.
Stenløkke Madsen, J.
Schultz, A.C.
Percival Andersen, L.
Källor
Journal of Environmental Health 78(3), 24-29.
År
2015

Syfte

Studien undersöker mängden bakterier och virus i förskolan och på vilken typ av föremål nivåerna av sjukdomsframkallande organismer är högst.

 

Resultat

Undersökningen visar att tjocktarmsbakterier (coliforma bakterier) framför allt fanns på toaletten och i köket, och bakterier från näsan och svalget (nasopharyngeala bakterier) var vanligast på leksaker och textilier i lekrummet. Luftvägsvirus fanns överallt i förskolan, framför allt på leksaker. Bakterier och virus finns alltså i hela förskolan. På leksakerna fanns mest luftvägsvirus och bakterier och virus från avföring (fekala bakterier) fanns mest i köket och på toaletten. Studien indikerar att leksaker kan vara bland de mest infekterade föremålen på förskolan och de kan bidra till att sprida sjukdomar.

 

Design

Materialet består av bakterie- och virusprover från 23 förskolor i två danska kommuner med barn i åldern 0–5. Antalet barn på förskolorna varierade från 24 till 149, sammanlagt 1 820 barn ingick i undersökningen. Prover från sex platser i alla förskolor testades för mag–tarm-virus, från tre platser för luftvägsvirus och från femton platser för bakterier.

Referenser

Ibfelt, T., Engelund, E.H., Permin, A., Stenløkke Madsen, J., Schultz, A.C. & Percival Andersen, L. (2015). Presence of Pathogenic Bacteria and Viruses in the Daycare Environment. Journal of Environmental Health 78(3), 24-29.

Uppdragsgivare

Undersökningen fick stöd av Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som en del av innovationskonsor-tiet Hälsa i Børneinstitutioner (SiB).