Do increased availability and reduced cost of early childhood care and education narrow social inequality gaps in utilization? Evidence from Norway.

Författare
Sibley, E.
Dearing, E.
Toppelberg, C.O.
Mykletun, A.
Zachrisson, H.D.
Källor
International Journal of Child Care and Education Policy 9(1), 1.
År
2015

Syfte

Studien undersöker om god tillgång på förskoleplatser och låga avgifter för barn under tre år gör att fler sätter sina barn på förskolan, särskilt bland fattiga familjer. Intresset är också inriktat mot sambandet mellan föräldrarnas inkomst och utbildning och deras benägenhet att låta barnet gå på förskolan.

Resultat

Föräldrar med hög utbildning och inkomst är mer benägna att låta barnen gå på förskolan. Politiken att öka utbudet och sänka avgifterna på förskolan fick fler fattiga familjer att anmäla sina barn till förskolan. Det finns inget samband mellan mammans trivsel eller tvåspråkighet och att låta barnet gå på förskolan. Studien visar att det fortfarande är många norska barn som inte går på förskolan.

 

Design

Materialet kommer från Den norske mor og barn-undersökelsen (Moba) där 60 270 mödrar besvarade enkäter mellan 2002 och 2006. Dessutom ingår annan statistik. Mammorna fick fylla i enkäterna sjuttonde graviditetsveckan, när barnet var sex månader och när barnet var 18 månader.

Referenser

Sibley, E., Dearing, E., Toppelberg, C.O., Mykletun, A. & Zachrisson, H.D. (2015). Do increased availability and reduced cost of early childhood care and education narrow social inequality gaps in utilization? Evidence from Norway. International Journal of Child Care and Education Policy 9(1), 1.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift