Characteristics of risky play.

Författare
Sandseter, E. B. H.
Källor
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 9(1), S. 3-21.
År
2009

Syfte

Denna studie undersöker vad som gör barns lek riskabel och har som syfte att ta reda på utifrån vilka kännetecken som det är möjligt att värdera riskfylld lek. Riskfylld lek kan generellt definieras som nervpirrande och spännande former av lek som inbegriper en risk att skadas.

Resultat

Studien identifierade två kategorier som har inflytande på riskfylld lek: Miljömässiga förhållanden som karaktäriseras av de förhållanden som råder på lekplatsen samt individuella förhållanden som karaktäriseras av hur barnet leker. Barnets riskbenägenhet är avhängig hur barnet subjektivt uppfattar de risker som är förknippade med den aktuella leken. Barn och vuxna har ibland mycket skilda uppfattningar om vilka lekar som är riskabla och vilka miljöer som är förknippade med risker. Studien bidrar till ett ökat fokus på barns naturliga riskbenägenhet i leken och vad som karaktäriserar en riskfylld lek.

Design

Kvalitativ design.
Observation, videofilmning och fältanteckningar.

Referenser

Sandseter, E. B. H. (2009). Characteristics of risky play. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 9(1), S. 3-21.

Sandseter, E. B. H. (2009). Affordances for Risky Play in Preschool: The Importance of Features in the Play Environ-ment. Early Childhood Education Journal, 36(5), S.439-446.

Sandseter, E. B. H. (2009). Children’s Expressions of Exhilaration and Fear in Risky Play. Contemporary Issues in Early Childhood, 10(2), S. 92-106.

Sandseter, E. B. H. (2009). Risky play and risk management in Norwegian Preschools – a Qualitative observational study. Safety science monitor, 13(1), S. 1-12.

Uppdragsgivare

Anges ej.