”Non-cognitive child outcomes and universal high-quality child care”.

Författare
Datta Gupta, N. og Simonsen
Källor
Journal of Public Economics, 94(1-2), 30-43.
År
2010

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur treåringar påverkas av att vistas i barnomsorgen jämfört med att vara hemma, mätt i icke-kognitiva färdigheter hos barnet. Dessutom undersöker studien om det gör någon skillnad om barnet vistas fler eller färre timmar inom barnomsorgen.

Resultat

Studien visar att det inte är någon skillnad mellan barn i treårsåldern som vistas i förskola och barn i samma ålder som är hemma med föräldrarna, mätt i icke-kognitiva färdigheter. Däremot påvisar studien följande skillnader i effekterna av vistelse på daghem jämfört med familjedaghem: Pojkar med lågutbildade mödrar uppvisade generellt en sämre utveckling av icke-kognitiva färdigheter om de vistades i familjedaghem jämfört med på daghem. Dessutom visar studien att mer än 30 timmars vistelse på förskola per vecka kan inverka negativt på barnets icke-kognitiva färdigheter.

Design

Studiet bygger på data från Børneforløbsundersøgelsen (Danish Longitudinal Survey of Children, DASCL), som följer cirka 6 000 barn födda mellan 15 september och 31 oktober 1995. Dessa data används för att skapa ett pseudoexperiment där variationen i kommunernas utbud av garanterade platser på antingen förskola eller i fritidsverksamhet används som experimentvariabel.

Referenser

Datta Gupta, N. og Simonsen, M. (2010). ”Non-cognitive child outcomes and universal high-quality child care”. Journal of Public Economics, 94(1-2), 30-43.