Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During Preschool Time in Sweden and the United States.

Författare
Raustorp, A. et al.
Källor
Journal of Physical Activity & Health 9(6), 801-808.
År
2012

Syfte

Syftet med studien är att jämföra svenska och amerikanska barns fysiska aktivitet i förskolan samt att objektivt undersöka skillnader mellan flickors och pojkars inomhus- och utomhusaktiviteter genom att titta på intensitetsnivåer och stillasittande aktiviteter.

Resultat

Studien visar att barn i genomsnitt var betydligt mer aktiva utomhus än inomhus, både i de amerikanska och i de svenska förskolorna. Barnen vid de svenska förskolorna tillbringade i genomsnitt 46 % av sin tid utomhus, jämfört med 18 % i de amerikanska. Dessutom visade studien att svenska pojkar var betydligt mer utomhus än flickor och tillbringade 56 % av sin tid i förskolan utomhus medan flickornas utomhusaktiviteter utgjorde 38 % av tiden. I USA var skillnaden mellan pojkar och flickor inte särskilt betydande. Här tillbringade flickorna 19 % av sin tid utomhus medan pojkarna tillbringade 17 % av sin tid utomhus. Studien visade att intensiteten vid utomhusaktiviteter i genomsnitt var betydligt högre än intensiteten vid inomhusaktiviteter, och att detta gällde för båda länderna.

Design

Totalt deltog 50 barn (26 pojkar och 24 flickor) som i genomsnitt var 52 månader gamla i projektet. Barnen valdes ut från fyra förskolor, två från Raleigh i USA och två från Malmö i Sverige. Studien anger dock inte hur många som deltog från respektive förskola. Barnen förseddes med ett elastiskt bälte med en accelerationsmätare som mätte aktivitetsnivån hos barnen. Barnen hade bältena på sig fem dagar i följd. Under dagarna observerades barnen och forskarna tog tid på alla utomhus- och inomhusaktiviteter under hela dagen. Materialet analyserades i statistikprogrammet SPSS.

Referenser

Raustorp, A. et al. (2012). Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During Preschool Time in Sweden and the United States. Journal of Physical Activity & Health 9(6), 801-808.

Uppdragsgivare

Forskningsrådet Formas (Sverige)