Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning making of natural phenomena and processes in preschool.

Författare
Klaar, S.
Öhman, J.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal 20(3), 439-454.
År
2012

Syfte

Syftet med studien är att presentera och illustrera en metod som gör det möjligt att analysera praktisk förståelse inom förskolan. Studien bygger till stora delar på John Deweys pragmatism och den är särskilt inriktad på hans användning av begreppen transaktion, funktionalism, pedagogisk erfarenhet och natur. Forskarna vill fokusera på hur små barn skapar sig en uppfattning och förståelse av naturen i sina fysiska möten med och upplevelser av naturen inom förskolans vardagliga arbete. Fokus är därför särskilt inriktat på barnens första erfarenheter av naturupplevelser inom förskolan.

Resultat

Forskarna drar slutsatsen att små barns sätt att skapa sig en uppfattning utifrån fysiska möten med och upplevelser av naturen är praktiska och fysiska snarare än konceptuella och verbala. Studien visar att man genom att undersöka den studerade pojkens handlingar och konsekvenserna av handlingarna kan se att pojken har lärt sig mycket om friktion, till exempel när han går uppför en brant och hal backe. Pojken har lärt sig att det är lättare att gå uppför backen genom att gå långsamt och böja på benen. Han har dessutom lärt sig att vissa ytor är släta och att vissa är ojämna, och att det går lättare att glida nedför en backe med en ojämn yta om man samtidigt tar hjälp av händerna. Forskarna pekar på att pojken inte skapar sig en förståelse genom en verbal begreppsbildning. Under försöken att ta sig uppför backen testar han olika sätt och han lär sig konsekvenserna av dessa och koordinerar samtidigt sina rörelser.

Design

Det framgår inte hur många barn som forskarna följer men i studien ges exempel från tre videoobservationer utomhus av en pojke inom förskolan. Exemplen används för att illustrera hur man kan analysera praktisk förståelse, och för att visa analysmetodens olika steg.

Referenser

Klaar, S. & Öhman, J. (2012). Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning making of natural phenomena and processes in preschool. European Early Childhood Education Research Journal 20(3), 439-454.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning