Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice

Författare
Frödén, S.
År
2019

Syfte

Syftet med artikeln är att utveckla teorin om kön och jämställdhet i förskolan. 

Resultat

Med utgångspunkt från Judith Butler lanserar författaren ett nytt begrepp: situerad avkodning av kön (situated decoding of gender). Författaren argumenterar för att de materiella och rumsliga dimensionerna av förskolepraxis och förskollärarens handlingar etablerar och upprätthåller en process där kön hela tiden görs mindre relevant. Denna process fungerar som en motsats till en normalisering av den binära förståelsen av kön. Författaren hävdar att denna process hålls igång av tre huvudfaktorer: a) förskolans fysiska miljö, b) den rutinmässiga och repetitiva strukturen i förskolans utbildningspraxis och (c) konsekventa handlingar av förskollärarna i vardagspraxis.  

Design

Artikeln bygger på data från en etnografisk studie genomförd på en svensk Steinerförskola med 17 barn i åldern 3–7 år. Författaren fungerade som deltagande observatör och hade både spontana samtal och djupgående, semistrukturerade forskningsintervjuer med dem. Förutom fältanteckningar har författaren spelat in ljud från barnens samtal och dagliga aktiviteter i förskolan. 

Referenser

Frödén, S. (2019). “Situated decoding of gender in a Swedish preschool practice”. Ethnography and Education, 14(2):121–135. 

Uppdragsgivare

Ingen uppgift