Aesthetic Learning Processes in Early Childhood and Early Years Education. Reflections on Educating for Sustainable Development and use of Visual Tools and Materials

Forfatter
Häikiö, T. K.
År
2020

Formål

Målet med studien er å utforske hvordan estetiske læringsprosesser i barnehagen kan kombineres med læring om bærekraftig utvikling. Forskeren bruker eksempler fra prosjektarbeid med økologi og bærekraft i barnehagen og grunnskolen, der både barn og foreldre er involvert, til å vise betydningen av visuelle og multimodale verktøy og materialer.

Resultat

Resultatene viser at barnas arbeid med estetiske læringsprosesser og bærekraft skaper flere perspektiver for barnas tanker og handlinger. Dette fører igjen til flere muligheter for deltakelse, kommunikasjon og samarbeid, både mellom barna, barnehagelærere og foreldre. Forskeren mener dette viser at arbeid med kunst og estetikk kan være en nyttig måte å jobbe med komplekse problemstillinger på. På denne måten skapes det forutsetninger for at barna kan oppleve mening, kommunisere, samarbeide og skape et potent læringsmiljø for å lære om bærekraftig utvikling.

Design

Datamaterialet er samlet inn mellom 2011 og 2020 ved en kombinert barnehage og barneskole i Finland og to barnehager i Sverige hvor barna jobbet med bærekraft og estetiske læringsprosesser. Det samlede datamaterialet består av visuelt materiale som forskeren samlet inn i barnehagene, samtaler med barnehagestyrerne og barnehagelærerne og deres presentasjoner av læringsaktivitetene.

Referanser

Häikiö, T. K. (2020). “Aesthetic Learning Processes in Early Childhood and Early Years Education. Reflections on Educating for Sustainable Development and use of Visual Tools and Materials”. Techne Series A, 27(2):15–30.