Academic achievement and the gender composition of preschool staff

Forfatter
Gørtz, M., Johansen, E. R. & Simonsen, M.
Kilde
Labour Economics, 55:241-258.
År
2018

Formål

Studien undersøker om kjønnssammensetningen av personalet i danske barnehager påvirker barnas prestasjoner i skolen. 

Resultat

Resultatene viser at en økning i andelen mannlig ansatte i barnehagene har en positiv effekt på barnas resultater på standardiserte tester i skolen. Effekten er større for gutter enn jenter og for barn som har få mannlige rollemodeller i livet sitt fra før av. Forskerne mener resultatene viser at det er rom for politiske initiativer til å øke andelen menn som jobber i barnehage.

Design

Forskerne har analysert data samlet inn av Danmarks Statistik, og satt sammen informasjon om barnehagebarn (når de startet i barnehagen, når de startet på skolen, resultatene de fikk på standardiserte tester, samt sosioøkonomiske bakgrunnsvariabler) med statistikk om personalet i danske barnehager (kjønn, alder, utdanning, arbeidserfaring og utdannelse). 

Referanser

Gørtz, M., Johansen, E. R. & Simonsen, M. (2018). “Academic achievement and the gender composition of preschool staff”. Labour Economics, 55:241-258.

Oppdragsgiver

Det strategiske Forskningsråd, Danmark; Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Danmark; Danmarks Grundforskningsfond, Danmark