Improving the odds: identifying language activities that support the language development of preschoolers with poorer vocabulary skills

Forfatter
Hagen, Å. M.
Kilde
Scandinavian journal of educational research, 62(5):649-663.
År
2018

Formål

Målet med studien var å finne ut hvilke språklige aktiviteter norske barn tar del i i barnehagen og å undersøke hvilke av disse aktivitetene som predikerte bedring i barnas språkforståelse. De to forskningsspørsmålene er: 1) Hvilke typer lærer-rapporterte språkaktiviteter finnes i dagens barnehager? 2) Hvordan er disse aktivitetene forbundet med barnas språkforståelse?

Resultat

Lærerne rapporterte om en variasjon av ulike språkaktiviteter, fra uformell språkstimulering i hverdagssituasjoner til mer eksplisitte språklige aktiviteter som høytlesing, språkspill ordforråd-trening og førskolegrupper. Daglig høytlesning predikerte signifikant bedring i barnas språkforståelse.

Design

Utvalget bestod av 134 norske barnehagebarn som tidligere hadde skåret lavt på ordforrådstester. Barna ble testet for språkforståelse to ganger, første gang når de var mellom 4 og 5 år gamle, og andre gang når de var mellom 5 og 6 år og skulle starte på skolen. I tillegg ble barnas barnehagelærere intervjuet om hvilke språkaktiviteter barna hadde vært med på i løpet av barnehageåret.

Referanser

Hagen, Å. M. (2018). "Improving the odds: identifying language activities that support the language development of preschoolers with poorer vocabulary skills". Scandinavian journal of educational research, 62(5):649-663.

Oppdragsgiver

Forskningsrådet, Norge