Children’s Pictures of a Good and Desirable Meal in Kindergarten — A Participatory Visual Approach

Forfatter
Nyberg, M.
Kilde
Children & Society, 33(1):471–487.
År
2019

Formål

Studien undersøker barnehagebarns erfaringer, tanker og ideer om hva som er gode og ønskelige måltider i barnehagen. Et annet formål er å skaffe mer kunnskap om hvordan en best kan gå fram metodologisk for å fange opp barnehagebarns meninger. Det overordnede målet er å utvikle og forbedre måltidene i barnehagen ved å høre på hva barna tenker om hva et godt måltid bør være.

Resultat

Resultatene viser at barna var opptatt av at et godt måltid skulle være koselig og lekent, men samtidig at det var viktig å fokusere på regler og god bordskikk. Barna la vekt på at ikke bare maten, men også andre aspekter ved måltidet, som hva som skulle stå på bordet og hvordan rommet skulle se ut, var viktig. Forskeren bak prosjektet mener studien viser hvordan deltakende visuelle metoder kan få fram barnas meninger om hva et godt måltid i barnehagen bør inneholde. Hun mener metodens styrke er evnen til å skape lekne, og samtidig fleksible og inkluderende, grunnlag for å utveksle ideer mellom barn og mellom barn og voksne. Ved å høre på barnas stemmer kan også deres perspektiver inkluderes for å få en bedre forståelse og et bedre fundament for utvikling og forbedring av måltidene i barnehagen.

Design

De empiriske dataene ble samlet inn i en kommunal barnehage i København som var spesielt interessert i å forbedre maten som ble servert barna. Utvalget består av 21 barn, 13 jenter og åtte gutter, fra fire til seks år på observasjonstidspunktet. Maten i barnehagen ble laget i barnehagens eget kjøkken og servert barna. Studien består av tre faser. I første fase ble måltidene observert for at forskerne skulle bli kjent med barna og barnehagens måltidsrutiner. I fase to ble utvalget delt inn i mindre grupper der de ble bedt om å tegne hva de så for seg som et godt måltid i barnehagen, både hva som skulle stå på bordet og hvordan rommet der de spiste skulle se ut.  Barna fikk ark der vegger, vinduer og dører allerede var påtegnet. I tillegg hadde barna ferdig utklipte bilder av møbler, servise og mat og drikke, samt fargeblyanter, maling og pensler. Etter den visuelle aktiviteten ble barna satt sammen i fokusgrupper der de snakket om tegningene sine og hva de mente var viktig å ha med i et godt måltid i barnehagen.

Referanser

Nyberg, M. (2019). "Children’s Pictures of a Good and Desirable Meal in Kindergarten — A Participatory Visual Approach". Children & Society, 33(1):471–487.

Oppdragsgiver

Københavns Mathus, Danmark Marie Sklodowska-Curie individuelle stipend for internasjonale forskere, EU Mobility for Growth, EU