Problem Solving in Early Mathematics Teaching—A Way to Promote Creativity?

Forfatter
Palmér, H. & van Bommel, J.
Kilde
Creative Education, 9(12):1775-1793
År
2018

Formål

Artikkelen presenterer resultater fra en studie der 145 seksåringer ble undervist i matematikk gjennom problemløsing. Formålet med studien var å utforske mulighetene og begrensningene i å lære små barn matematikk gjennom problemløsing.

Resultat

Resultatene indikerer at barna opplevde oppgaven som gøyal og tilgjengelig, selv om veldig få av dem klarte å løse den uten vansker. Videre så det ut til at barna fikk tatt i bruk og videreutviklet sine kreative evner gjennom arbeidet med problemløsingsoppgaven. I artikkelen diskuterer forskerne muligheter og begrensninger ved implementering av problemløsing i tidlig matematikkundervisning på bakgrunn av disse funnene.

Design

I artikkelen blir implementeringen av den første problemløsingsoppgaven i studien («tårnoppgaven») utforsket sammen med intervjuer som fokuserer på barnas opplevelse av denne oppgaven og av problemløsing på generell basis.

Utvalget besto av 145 barn i åtte førskoleklasser på tre ulike skoler i Sverige. Barna ble delt i grupper på 11–13 der de jobbet med oppgavene først alene, så i par og til slutt gjennom helklassediskusjon. Forskerne observerte, samlet inn kladdeark og intervjuet barna om oppgaven i etterkant.

Referanser

Palmér, H. & van Bommel, J. (2018). “Problem Solving in Early Mathematics Teaching—A Way to Promote Creativity?”. Creative Education, 9(12):1775-1793.