Support of language and communication in the ´Tambour situation´ in Swedish preschools

Forfatter
Nordberg, A
Kilde
Early Child Development and Care, 191(5):699-712
År
2019

Formål

Studiens mål var å undersøke på hvilke måter barns språkutvikling kan bli støttet av personalet i svenske barnehager i «Tambour-situasjonen». «Tambour-situasjonen» er området i barnehagen hvor foreldrene leverer ungene fra seg i barnehagen og regnes som en overgang mellom den private og den offentlige sfæren. Studien undersøker kommunikasjons- og språkvennlig tilnærming fra personalet rettet mot barn i svenske barnehager i «Tambour situasjonen».

To forskningsspørsmål ble stilt: (1) På hvilke måter har støtten fra språk og kommunikasjon fra barnehagepersonalet endret seg i «Tambour-situasjonen» før og etter strukturerte kollegiale diskusjoner og refleksjoner? (2) Har det fysiske språklæringsmiljøet og språklæringsinteraksjonene i «Tambour-situasjonen» vært forskjellige før og etter strukturerte kollegiale diskusjoner og observasjoner med et observasjonsverktøy?

Resultat

Studiens resultater indikerer at språklæringsmiljøer («Language Learning Environment») scoret høyere enn språklæringsinteraksjoner («Language Learning Interactions»). De ansatte spiller en betydelig rolle i utviklingen av barns språk og språkutvikling, samt en viktig rolle i språkmiljøet som ligger til grunn for barna i barnehagen. Studien indikerer at stillasbygging kan hjelpe barna med språk og språkutvikling i en barnehagekontekst.

Design

Barn mellom 1 og 5 år ble observert gjennom videoopptak. Opptakene ble gjennomgått av de ansatte med fokus på språkpraksisen i situasjonene og analysert ved hjelp av et observasjonsverktøy som identifiserte støtten til barnas språkbruk og hvordan denne kan utvikles videre. Etter seks uker ble det gjennomført nye videoobservasjoner som ble sammenlignet med de første opptakene. Studien har en mixed-methods forskningsdesign, hvor derivert data fra videoobservasjoner ble supplert med kvalitative beskrivelser fra barnehagepersonalet. Observasjonene til «Language Learning Envionment» og «Interactions» fant sted i ni barnehagers «Tambours».

Referanser

Nordberg, A. (2019). “Support of language and communication in the ´Tambour situation´ in Swedish preschools." Early Child Development and Care, 191(5):699-712.