Erkännandets dynamic- förskoleklasslärares tolkninger av ny läroplanstext

Forfatter
Ackesjö, H., Lago, L. & Persson, S.
Kilde
Educare- Vetenskapliga Skrifter, (1):7-25.
År
2018

Formål

I 2016 kom den første egne læreplanen for svenske førskoleklasser (et overgangsår mellom barnehage og grunnskole). Studien ser på hvordan førskolelærere tolker den nye læreplanen i lys av allerede eksisterende pedagogisk praksis i førskoleklasser. Følgende forskningsspørsmål blir stilt: (1) Hvordan forholder lærere i førskoleklassen seg til de nye retningslinjene i læreplanen? (2) Hvilke forandringsprosesser settes i gang?

Resultat

Resultatene viser at parallelle prosesser for rekonteksualisering blir igangsatt når en ny læreplan blir møtt med lærernes tolkninger av egne oppgaver. Lærerne tolker den nye læreplanen og forholder seg til den som en helhet. De ser på læreplanen som en samfunnsmessig tillit til og anerkjennelse av undervisningen de utfører. Selv om lærerne uttrykker at de nye læreplanene gir dem tillitt, profesjonell eksklusivitet og legitimitet, blir den også tolket som en anerkjennelse og bekreftelse på ting de ønsker å endre i den pedagogiske praksisen.

Design

Analysen tar utgangspunkt i nyinstitusjonell teori, profesjonsteori og teori om innføring av retningslinjer. Disse er brukt til å forstå hvordan lærere i førskolen relaterer den nye læreplanen til eksisterende praksis. Data er innhentet fra tre forskjellige skoler gjennom samtaler med lærere. Skole A lå i et interkulturelt urbant miljø, skole B i et urbant miljø og skole C i et landsbygdområde. Skolene lå i tre ulike kommuner. Artikkelen baserer seg på en analyse av gruppesamtaler med lærerne i samtlige deltagende skoler, totalt 12 lærere. Samtalene ble gjennomført i to omganger, første omgang sommeren 2016, i sammenheng med at den nye læreplanen ble offentliggjort. Andre omgang av samtalen ble gjennomført våren 2017. 

Referanser

Ackesjö, H., Lago, L. & Persson, S. (2018). “Erkännandets dynamic- förskoleklasslärares tolkninger av ny läroplanstext”. Educare- Vetenskapliga Skrifter, (1):7-25. 

Oppdragsgiver

Ikke oppgitt.